Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder

Mantelzorgondersteuning, Vrijwillige thuishulp

Mensen met een chronisch ziekte of handicap, hulpbehoevende ouderen, dementerenden die om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van andere hulp, kunnen een beroep doen op de inzet van vrijwilligers. Ook hun vaste verzorgers (mantelzorgers) kunnen ontlast worden door de inzet van een vrijwilliger die de taak even overneemt. Tevens bieden we ondersteuning bij gezinnen met een kind met een beperking.

Soorten hulp en steun

Oppas, persoonlijk contact, vriendschappelijk huisbezoek, kleine klusjes, boodschappen, begeleiding en/of vervoer. Mantelzorgers kunnen terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de zorg die zij bieden aan hun naaste.

Werkgebied

De Noordoostpolder (Emmeloord en de 10 omliggende dorpen)

Overige informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder

 

mw. Lydia van Wijk

functie: medewerkerVrijwilligerspunt

lydia.van.wijk@carrefour.nu


mw. Berry van Dam

functie: mantelzorgconsulente

mantelzorg@carrefour.nuStichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder

afdeling Vrijwilligerspunt

biedt o.a. de volgende hulpsoorten:

- begeleiding en/of vervoer;

- kleine klusjes in en om het huis;

- ondersteuning aan gehandicapten, chronisch zieken en dementerenden (bezoek);

- begeleiding bij het doen van boodschappen;

- begeleiding bij het ondernemen van activiteiten;

-mantelzorgondersteuning.

Vrijwilligers die worden ingezet voor bovenstaande hulpverleningen worden hierin ondersteund door de coördinatoren d.m.v. persoonlijke en telefonische contacten (evaluatiemomenten) en bijeenkomsten. Tijdens bijeenkomsten hebben vrijwilligers de mogelijkheid ervaringen te delen en worden thema's besproken.

 

De Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder

afdeling mantelzorg

biedt de volgende hulpsoorten: 

-het bieden van emotionele steun en advies;

-het bieden van informatie;

-het bieden van praktische steun;

-coordinatie en aansporing tot innovatie;

-scholing;

-bemiddeling en belangenbehartiging.

U kunt een afspraak maken met de mantelzorgconsulent om uw situatie door te spreken en samen te kijken welke ondersteuning u zou willen hebben. Uw verhaal kwijt kunnen lucht soms al heel erg op!

 

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger!