Erfbelasting

Met ingang van 1 januari 2010 is de erfbelasting ingevoerd (voorheen successierecht).

 

Voor mantelzorgers kan dit positieve gevolgen hebben en kunt u recht hebben op een verhoogde vrijstelling. U moet dan voldoen aan de voorwaarden onder A of onder B.

Voorwaarden A

Familieleden waarvan de een mantelzorg verleent aan de ander, zijn partners voor de erfbelasting als ze aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 

  1. De mantelzorger heeft een Mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. LET OP! Het mantelzorgcompliment komt te vervallen per 1 januari 2015. Lees meer
  2. Zij zijn bloedverwanten in de eerste graad.(ouder/kind)
  3. Ze hebben na de achttiende verjaardag van de jongste partner minstens een half jaar een gezamenlijk huishouding gevoerd op één adres.
  4. Ze staan allebei minimaal een half jaar op dat adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  5. Ze hebben een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een zorgverplichting.

Voorwaarden B

Familieleden waarvan de één mantelzorg verleent aan de ander, zijn ook partners voor de erfbelasting als ze aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  1. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden.
  2. Ze zijn bloedverwanten in de eerste graad (ouder/kind).
  3. Ze hebben na de achttiende verjaardag van de jongste partner minstens vijf jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd op één adres.
  4. Ze staan allebei minimaal vijf jaar op dat adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

 

LET OP:

Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger. 

 

Als de mantelzorger zelf getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont op grond van een notariële samenlevingsovereenkomst kan deze géén partner zijn van zijn ouder. 

Overgangsregeling

Is degene voor wie u zorgde overleden in 2010 of 2011? Dan geldt een overgangsregeling voor de verhoogde vrijstelling van de erfbelasting.

 

Voor deze jaren geldt niet de eis van een mantelzorgcompliment.

 

In plaats daarvan is het voldoende dat de degene op het tijdstip van overlijden een CIZ-indicatie voor extramurale zorg had. Er hoeft geen CIZ-indicatie te zijn over het jaar voorafgaand aan het overlijden.

Lees het besluit en de bijbehorende brief

 

Aan de overige voorwaarden (zie hierboven) moet wel zijn voldaan.

Vruchtgebruik woning

Wanneer de ouders het bloot eigendom van de woning aan de kinderen hebben overgedragen en zelf het vruchtgebruik houden, dan betalen de kinderen erfbelasting over de waarde van de woning op het moment van overlijden van de ouders. Voorheen betaalden zij erfbelasting over de (lagere) waarde van de woning op het moment dat de ouders het huis overdroegen. Er is een overgangsregeling: mensen die voor 1 januari 2010 onder de oude regeling vielen, kunnen hier gebruik van blijven maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Heeft u problemen met het verkrijgen van een verhoogde vrijstelling erfbelasting? Meld dit dan voor 1 september bij het meldpunt mantelzorgclaim: www.mantelzorgclaim.nl.

 

Voor het opstellen van een testament of vragen over erven zie www.notaris.nl of bel met de Notaristelefoon 0900- 346 93 93 (€ 0,25 per minuut) op werkdagen van 9.00 - 14.00 uur.

Reacties

Schrijf een reactie

  Pagina 1 van 2   Volgende

Reageren

Nieuwe reacties:
Typ het getal zes in cijfers:

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.

Heeft u een vraag aan Mezzo? Bel of mail dan de Mantelzorglijn (tel.nr. 0900-20 20 496 € 0,10 p/m)