Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment wordt waarschijnlijk per 1 januari 2015 afgeschaft.

Dit blijkt uit de brief 'Versterken, verlichten en verbinden' van staatssecretaris Van Rijn (VWS) die 20 juli 2013 naar de kamer is gegaan.

 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen van mantelzorgers. Maar een financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers ontbreekt in de nieuwe plannen. Lees meer over de afschaffing van het mantelzorgcompliment.

Wat is het mantelzorgcompliment

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Mantelzorgcompliment. Het Mantelzorgcompliment is een bedrag van € 200,00 waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten laat blijken. 

Wie komt in aanmerking?

Alle mantelzorgers die zorgen voor iemand met een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie die afgegeven is. Ook meerdere aaneengesloten indicaties die optellen naar meer dan 371 dagen tellen mee. De tijdsduur tussen de verschillende indicaties mag niet meer dan 42 dagen zijn.

 

Zorgt u voor iemand die geen AWBZ-indicatie heeft? Maar doet u wel taken waarvoor een indicatie mogelijk is (geen huishoudelijke hulp)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Mantelzorgcompliment wanneer degene voor wie u zorgt een nulurenindicatie aanvraagt.

 

De zorgvrager mag een keer per jaar aan een mantelzorger het Mantelcompliment geven.

 

De huidige regeling geldt voor indicaties vanaf 1 augustus 2009. Indicaties van vóór 1 augustus vallen onder een andere regeling. Lees meer de regelingen 2007 en 2008.   

Wat moet u doen?

Degene voor wie u zorgt, ontvangt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. U ondertekent dit formulier allebei en stuurt het terug naar de SVB. Rond de Dag van de Mantelzorg, 10 november, betaalt de SVB de eerste Mantelzorgcomplimenten als het formulier tijdig is ingezonden (meestal vóór 1 oktober).

Hoe hoog is het geldbedrag?

Het bedrag voor het Mantelzorgcompliment is € 200.  

Mantelzorgcompliment en erfbelasting

Als u een Mantelzorgcompliment krijgt dan kan dat gevolgen hebben voor verhoogde vrijstelling voor erfbelasting. Lees meer over erfbelasting

Meer informatie

Op deze site vindt u alle informatie over het Mantelzorgcompliment. U vindt hier of u in aanmerking komt voor het Mantelzorgcompliment, hoe u een nulurenindicatie kunt aanvragen, veelgestelde vragen en advies op maat.

 

Lees meer over het aanvragen van een AWBZ-indicatie

 

Wilt u meer weten over het Mantelzorgcompliment? Kijk dan op de website van de SVB. Of neem contact op met de SVB, telefoon: (030) 264 8444, e-mail: mantelzorg@svb.nl

Reacties

Schrijf een reactie

  Pagina 1 van 6   Volgende

Reageren

Nieuwe reacties:
Typ het getal vijftien in cijfers:

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.

Heeft u een vraag aan Mezzo? Bel of mail dan de Mantelzorglijn (tel.nr. 0900-20 20 496 € 0,10 p/m)