Nieuws

Nieuwe Wmo na Pasen in de Tweede Kamer

Publicatiedatum: 18 april 2014

De afgelopen week bereikte een aantal politieke partijen een zogenaamd ‘zorgakkoord’. In dit akkoord is onder andere geregeld dat er extra geld beschikbaar komt voor dagbesteding en begeleiding. Dat is goed nieuws.

Lees verder

Hoorzitting Wlz: Geef mantelzorger eigen positie

Publicatiedatum: 15 april 2014

Mezzo was 14 april een van de organisaties die over de Wet langdurige zorg (Wlz) werd gehoord door de fractiewoordvoerders (zorg) uit de Tweede Kamer. Directeur Liesbeth Hoogendijk verwoordde de belangrijkste zorgpunten van Mezzo.

Lees verder

Verstevig en regel positie mantelzorg in de wet

Publicatiedatum: 14 april 2014

Regel de positie en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de Wet langdurige zorg. Daar pleit Mezzo vandaag voor tijdens de hoorzitting over de Wet langdurige zorg.

Lees verder

Netwerk Notarissen: 'Gemeenten saboteren mantelzorg'

Publicatiedatum: 10 april 2014

Kinderen die hun ouders in huis nemen om voor hen te zorgen worden zwaar tegengewerkt door gemeenten, dat concludeert de grootste koepel van notarissen, Netwerk Notarissen in De Telegraaf.

Lees verder

Werkconferentie over samenspel formele en informele zorg

Publicatiedatum: 7 april 2014
Team van de Toekomst

Participatie, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid: de verzorgingsstaat moet zich omvormen naar ‘samen zorgen’.  Het betekent dat vrijwilligers, mantelzorgers en verzorgenden steeds meer gaan samenwerken.

Lees verder

Tips Stagiaires inzetten als vrijwilliger

Publicatiedatum: 31 maart 2014

Wat kunnen MBO en HBO stagiaires voor de informele zorg betekenen? Hoe geef je als coördinator vorm aan de stageactiviteiten en de (intensieve) begeleiding van de stagiaire voor het bereiken van diens leerdoelen? Hoe kun je als vrijwilligers zorgorganisatie een MaS nieuwe stijl creatief inzetten? Hoe bewaak je een veilige omgeving voor alle betrokkenen?

Lees verder

Start proef E-learning voor zorgvrijwilligers

Publicatiedatum: 28 maart 2014

Deze maand is Mezzo met een e-learning proef gestart waarbij zorgvrijwilligers een deel van de basistraining voor vrijwilligers via e-learning krijgen aangeboden. Bij e-learning wordt de training via de computer gevolgd. Daardoor kan de training bijvoorbeeld thuis en op elk gewenst moment gevolgd worden. In de pilot volgen vrijwilligers de module: Hoe voer je een goed gesprek.

Lees verder

Oproep Tweede Kamer: zorg voor betaalbare zorg!

Publicatiedatum: 27 maart 2014

Zorg voor betaalbare zorg, begrens stapeling van zorgkosten en wees zorgvuldig in besluitvorming. Dat schrijven de gezamenlijke ouderen-, patiënten-, gehandicapten- en patiëntenorganisaties (waaronder Mezzo) aan de Tweede Kamer in een brief over de premiegevolgen AWBZ en de Zorgverzekeringswet.

Lees verder

Huisvestingswet 2014 goed voor mantelzorgers

Publicatiedatum: 24 maart 2014

De gemeente krijgt meer zeggenschap over de toewijzing van sociale huurwoningen. De Tweede Kamer stemde op 11 maart 2014 in met de nieuwe huisvestingswet.

Lees verder

Maakt u voldoende gebruik van teruggaaf belastingen?

Publicatiedatum: 13 maart 2014

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden? Maak dan gebruik van de post Aftrekpost specifieke zorgkosten.

Lees verder

Voorstel Wet Langdurige Zorg openbaar

Publicatiedatum: 11 maart 2014

Het wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg is op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd.  De regering heeft de intentie om de  Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2015 in te laten gaan. De Wlz moet de huidige AWBZ gaan vervangen.

Lees verder

Peiling: mantelzorger vestigt hoop op nieuw gemeentebestuur

Publicatiedatum: 10 maart 2014

Mantelzorgers willen dat gemeenten meer doen aan het voorkomen van grotere druk op mantelzorgers. Ook moeten gemeenten intensiever mantelzorgers betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die zij ondersteunen.

Lees verder

Strenge regels UWV en vrijwilligerswerk op de schop

Publicatiedatum: 7 maart 2014

De afgelopen dagen is er veel media-aandacht voor het UWV dat vrijwilligerswerk dwarsboomt. Minister Asscher liet via media weten dat wat hem betreft 'De strenge regels voor mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen, op de schop kunnen.'

Lees verder

€ 75.000 voor vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg

Publicatiedatum: 27 februari 2014

Heeft u een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg? Stuur dat idee dan in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs van ZonMw en VSBfonds. De winnaar krijgt € 75.000 om zijn idee uit te voeren.

Lees verder

Hoorzitting Wmo 2015: geef mantelzorger ruimte en positie

Publicatiedatum: 14 februari 2014

Geef zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers daadwerkelijk ruimte  en geef mantelzorgers een eigen plek in het keukentafelgesprek. Voor deze essentiële zaken pleitte Mezzo voorzitter mevrouw Kamp op 14 februari tijdens de hoorzitting in de Tweede kamer over de nieuwe Wmo 2015.

Lees verder

Liesbeth Hoogendijk: Geef zorg écht terug aan de mensen

Publicatiedatum: 13 februari 2014

De Wmo 2015 biedt een uitgelezen kans om de zorg écht terug te geven aan mensen zelf. Hoe en waarom? Dat vertelt Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo, in haar column in het Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Aanscherping AOW door kostendelersnorm

Publicatiedatum: 13 februari 2014

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de plannen van het kabinet om een zogenaamde kostendelersnorm ook in te voeren voor mensen met een AOW. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan.

Lees verder

Nieuwe informatie over budget en indicatiecijfers Wmo en AWBZ

Publicatiedatum: 5 februari 2014

Het ministerie VWS heeft de 'voorlopige berekening van het budget van de Wmo 2015’ openbaar gemaakt. Hierin staat per gemeente welk budget zij naar verwachting ongeveer krijgen voor de nieuwe taken.

Lees verder

Aanpassingen maken bijstandswet en participatie iets minder grimmig

Publicatiedatum: 5 februari 2014

Op maandag 3 februari heeft staatssecretaris Klijnsma overeenstemming bereikt met coalitie- en oppositiepartijen over aanpassingen in de Wet werk en bijstand en de Participatiewet.

Lees verder

Maatschappelijke stage wordt definitief afgeschaft

Publicatiedatum: 4 februari 2014
De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht. De regeringspartijen VVD en PvdA spraken dat af in het regeerakkoord. 4 februari is hierover gesproken in de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid is voor het afschaffen van de maatschappelijke stage (MaS).
Lees verder