Nieuws

Mezzo Model Informele Zorg: zó ondersteunt u mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Publicatiedatum: 16 oktober 2014

De veranderingen in de zorg vragen om goede ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het Mezzo Model Informele Zorg laat zien hoe de lokale ondersteuning van de informele zorg er uit zou moeten zien.

Lees verder

Zorgverlof ook voor zorg voor zieke vriend

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

De regels van het zorgverlof worden versoepeld. Combineren van werk en zorg wordt daardoor iets makkelijker. De Tweede Kamer stemde hier gisteren mee in.

Lees verder

Op zoek naar de ideale oude dag op de Liever Thuis!-beurs

Publicatiedatum: 15 oktober 2014

Er zijn vele diensten en oplossingen die een fijn, actief en bovenal zelfstandig leven mogelijk maken, ook op latere leeftijd. liever thuis! laat zien wat er allemaal mogelijk is om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen.Bezoek ook de stand van Mezzo op de Liever Thuis! Beurs.

Lees verder

Dag van de Mantelzorg valt samen met herdenking vliegramp

Publicatiedatum: 8 september 2014

De Dag van de Mantelzorger valt dit jaar samen met de nationale herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Daardoor heeft deze dag een ander karakter en staat hij in het teken van herdenken.

Lees verder

In voor Mantelzorg echt van start

Publicatiedatum: 3 oktober 2014

In voor Mantelzorg is nu echt van start gegaan. De website www.invoormantelzorg.nl is gelanceerd en de deelnemende organisaties zijn bekend gemaakt. Op 3 oktober vindt een eerste bijeenkomst plaats voor lokale ambassadeurs van In voor Mantelzorg. Mezzo neemt deel aan de consultatie- en adviesgroep van In voor Mantelzorg.

Lees verder

Tweede Kamer stemt in met Wet Langdurige Zorg

Publicatiedatum: 26 september 2014

We berichtten er al eerder over: de afgelopen 2 weken debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de nieuwe Wet Langdurige Zorg; de Wlz. Mezzo is blij met het behaalde succes in onze lobby: de mogelijkheden voor respijtzorg worden uitgebreid en in de zorgplan bespreking krijgt de mantelzorger een betere positie.

Lees verder

Mantelzorgwoning bouwen zonder vergunning

Publicatiedatum: 26 september 2014

Vanaf 1 november 2014 kunt u vergunningsvrij een mantelzorgwoning bouwen of aanbouwen op uw eigen erf.  Mits aan enkele voorwaarden over grootte en kwaliteit wordt voldaan.

Lees verder

Scp-rapport: bied tijdig ondersteuning aan mantelzorgers

Publicatiedatum: 18 september 2014

Tijdige en goede ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk, zodat zij de zorg langer voldhouden. Daarvoor is nodig dat mantelzorgers in beeld zijn bij gemeenten en ondersteunende organisaties. Dit blijkt uit het SCP-rapport Hulp geboden.

Lees verder

Prinsjesdag 2014: gemeenten aan zet voor de informele zorg

Publicatiedatum: 16 september 2014
Vanmiddag presenteerde het kabinet de Rijksbegroting. Daarin werd weer duidelijk: vanaf volgend jaar zijn gemeenten meer dan ooit aan zet. De onderstaande punten vallen Mezzo op na eerste lezing lezen van de begroting.
Lees verder

Aanbieden Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning 2014

Publicatiedatum: 16 september 2013

Liesbeth Hoogendijk heeft op 15 september het rapport Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning 2014 aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Zij deed dit samen met andere organisaties van mantelzorgers, vrijwilligersz org en professionele zorg.

Lees verder

Debat Wlz: meer mogelijkheden voor respijtzorg op maat

Publicatiedatum: 15 september 2014

Opsparen van etmalen logeren wordt mogelijk. Deze belangrijke toezegging deed staatssecretaris Van Rijn vorige week in het debat over de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Lees verder

Participatiesamenleving kost burger geld

Publicatiedatum: 12 september 2014

Mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken zodat zij méér voor hun naaste kunnen zorgen, maken een enorme inkomensval. Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim €1.100,-  per maand op achteruit, berekende het Nibud in opdracht van Mezzo.

Lees verder

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Publicatiedatum: 11 september 2014

Over die vraag en de verschillende antwoorden daarop hebben vier deskundigen een boek geschreven. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten het toenemend beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan in zorg en welzijn.

Lees verder

Hulp bij opbouw netwerk cruciaal

Publicatiedatum: 11 september 2014

De ANBO heeft een onderzoek laten uitvoeren onder haar 11.000 leden. Bijna een kwart van de respondenten zegt niet te kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en slechts twintig procent geeft aan een beroep te kunnen doen op buren of vrienden.

Lees verder

Tweede Kamer debatteert over Wet langdurige Zorg

Woensdag en donderdag 10 en 11 september spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet vervangt straks de AWBZ. Mezzo gaf in aanloop naar het debat kamerleden hiervoor een aantal belangrijke punten mee.

Lees verder

Zorg naar de gemeenten: bent u al geďnformeerd?

Publicatiedatum: 5 september 2014

Heeft u of degene voor wie u zorgt een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari 2015 voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Doe dan mee aan de digitale raadpleging Zorg naar de gemeenten: bent u al geïnformeerd? U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Lees verder

Zorg verandert: wat kunt u zélf doen

Publicatiedatum: 4 september 2014

‘Hoe vind ik mijn weg in alle veranderingen in de langdurige zorg en ondersteuning?’ ‘Wat kan ik zelf doen en hoe vraag ik hulp aan bijvoorbeeld mijn partner, buren of vrijwilligers?’ Deze vragen staan centraal tijdens de 12 provinciale bijeenkomsten van het programma Zorg Verandert.

Lees verder

Nieuw: coachingstraject samenspel mantelzorgers

Publicatiedatum: 25 augustus 2014

De Mezzo Academie biedt dit najaar een snel en effectief coachingstraject voor consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars. Zij krijgen coaching bij het geven van advies aan zorgorganisaties over het samenspel met mantelzorgers.

Lees verder

Appeltjes van Oranje: Organisaties informele zorg meld je aan!

Publicatiedatum: 19 augustus 2014

Zet uw organisatie zich in voor de verbetering van de sociaal-economische positie van mensen? Of kent u zo’n organisatie? Meld dit initiatief dan aan voor een Appeltje van Oranje. Stichting AanZet Leeuwarden (het Grote Appeltje van Oranje 2014 ) en Manteling Walcheren (Kroonappel van Oranje 2013) gingen jullie voor en waren al winnaars.

 

Lees verder

'Intensiveer en veranker aanpak eenzaamheid'

Publicatiedatum: 8 augustus 2014

38% van de Nederlanders heeft  eenzaamheidsgevoelens. Bij 30% is sprake van matige eenzaamheid, vaak tijdelijk of incidenteel. Bij 8% is sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Dat blijkt uit lokale GG- monitoren.

Lees verder