Nieuws

Aanbieden Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning 2014

Publicatiedatum: 16 september 2013

Liesbeth Hoogendijk heeft op 15 september het rapport Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning 2014 aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Zij deed dit samen met andere organisaties van mantelzorgers, vrijwilligersz org en professionele zorg.

Lees verder

Debat Wlz: meer mogelijkheden voor respijtzorg op maat

Publicatiedatum: 15 september 2014

Opsparen van etmalen logeren wordt mogelijk. Deze belangrijke toezegging deed staatssecretaris Van Rijn vorige week in het debat over de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Lees verder

Participatiesamenleving kost burger geld

Publicatiedatum: 12 september 2014

Mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken zodat zij méér voor hun naaste kunnen zorgen, maken een enorme inkomensval. Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim €1.100,-  per maand op achteruit, berekende het Nibud in opdracht van Mezzo.

Lees verder

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Publicatiedatum: 11 september 2014

Over die vraag en de verschillende antwoorden daarop hebben vier deskundigen een boek geschreven. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten het toenemend beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan in zorg en welzijn.

Lees verder

Hulp bij opbouw netwerk cruciaal

Publicatiedatum: 11 september 2014

De ANBO heeft een onderzoek laten uitvoeren onder haar 11.000 leden. Bijna een kwart van de respondenten zegt niet te kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en slechts twintig procent geeft aan een beroep te kunnen doen op buren of vrienden.

Lees verder

Tweede Kamer debatteert over Wet langdurige Zorg

Woensdag en donderdag 10 en 11 september spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet vervangt straks de AWBZ. Mezzo gaf in aanloop naar het debat kamerleden hiervoor een aantal belangrijke punten mee.

Lees verder

Dag van de Mantelzorg valt samen met herdenking vliegramp

Publicatiedatum: 8 september 2014

De Dag van de Mantelzorger valt dit jaar samen met de nationale herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Daardoor heeft deze dag een ander karakter en staat hij in het teken van herdenken.

Lees verder

Zorg naar de gemeenten: bent u al geďnformeerd?

Publicatiedatum: 5 september 2014

Heeft u of degene voor wie u zorgt een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari 2015 voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Doe dan mee aan de digitale raadpleging Zorg naar de gemeenten: bent u al geïnformeerd? U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Lees verder

Zorg verandert: wat kunt u zélf doen

Publicatiedatum: 4 september 2014

‘Hoe vind ik mijn weg in alle veranderingen in de langdurige zorg en ondersteuning?’ ‘Wat kan ik zelf doen en hoe vraag ik hulp aan bijvoorbeeld mijn partner, buren of vrijwilligers?’ Deze vragen staan centraal tijdens de 12 provinciale bijeenkomsten van het programma Zorg Verandert.

Lees verder

Nieuw: coachingstraject samenspel mantelzorgers

Publicatiedatum: 25 augustus 2014

De Mezzo Academie biedt dit najaar een snel en effectief coachingstraject voor consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars. Zij krijgen coaching bij het geven van advies aan zorgorganisaties over het samenspel met mantelzorgers.

Lees verder

Appeltjes van Oranje: Organisaties informele zorg meld je aan!

Publicatiedatum: 19 augustus 2014

Zet uw organisatie zich in voor de verbetering van de sociaal-economische positie van mensen? Of kent u zo’n organisatie? Meld dit initiatief dan aan voor een Appeltje van Oranje. Stichting AanZet Leeuwarden (het Grote Appeltje van Oranje 2014 ) en Manteling Walcheren (Kroonappel van Oranje 2013) gingen jullie voor en waren al winnaars.

 

Lees verder

'Intensiveer en veranker aanpak eenzaamheid'

Publicatiedatum: 8 augustus 2014

38% van de Nederlanders heeft  eenzaamheidsgevoelens. Bij 30% is sprake van matige eenzaamheid, vaak tijdelijk of incidenteel. Bij 8% is sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Dat blijkt uit lokale GG- monitoren.

Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn bezoekt huisarts en mantelzorger

Publicatiedatum: 14 juli 2014

Waarom is het belangrijk dat huisarts en mantelzorger samenwerken? Staatssecretaris Van Rijn (VWS) krijgt het antwoord vandaag tijdens zijn werkbezoek aan huisartsenpraktijk de Teselaar in Bemmel. Ook ontvangt hij de vernieuwde 'Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk'.

Lees verder

Alexander Pechtold opent Mezzo Meldpunt Mantelzorg

Publicatiedatum: 14 juli 2014

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold opende 14 juli het Mezzo Meldpunt Mantelzorg. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wmo zal dat gevolgen hebben voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Mezzo gaat met het Meldpunt Mantelzorg hun ervaringen verzamelen en de gevolgen in kaart brengen.

Lees verder

Heeft u recht op vrijstelling erfbelasting in 2015?

Publicatiedatum: 10 juli 2014

Het mantelzorgcompliment komt per 2015 te vervallen. Dat heeft ook gevolgen voor de aan het compliment gekoppelde recht op verhoogde vrijstelling van erfbelasting.

Lees verder

Gemeenten aan zet: Wmo 2015 vastgesteld door Eerste Kamer

Publicatiedatum: 10 juli 2014

Na de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de Eerste Kamer nu ook ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Mezzo ziet mogelijkheden voor de informele zorg om op eigen wijze te kunnen zorgen. Tegelijkertijd blijven we bij gemeenten aandacht vragen voor de positie van de mantelzorger in de uitvoering van de Wmo.

Lees verder

Studiedag Mantel der liefde?

Publicatiedatum: 8 juli 2014

De morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen.  Daarover organiseert de Vereniging voor Ethici Nederland (VveN)  op 30 oktober 2014 een studiedag. Mezzo werkt mee aan deze bijeenkomst.

Lees verder

Nieuwe raadpleging 'Zorg naar gemeenten'

Publicatiedatum: 3 juli 2014

Veel zorg en ondersteuning wordt per 1 januari 2015 uit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Voor mensen die hiermee te maken hebben, start in september de digitale raadpleging 'Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?'

Lees verder

Participatiewet vastgesteld door Eerste Kamer

Publicatiedatum: 1 juli 2014

Na veel debat en media-aandacht heeft de Eerste Kamer op 1 juli ingestemd met de Participatiewet en aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand. Mezzo ziet mogelijkheden  voor de informele zorg om op eigen wijze te kunnen zorgen. Tegelijkertijd blijven we aandacht vragen voor de effecten van de kostendelersnorm.

Lees verder

Zorgprofessionals test: in gesprek gaan met mantelzorgers

Publicatiedatum: 30 juni 2014

Hoe werken verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) samen met mantelzorgers? Op 26 juni startte de campagne waarmee Mezzo deze zorgprofessionals meer bewust wil maken dat in gesprek gaan met mantelzorgers loont. Voor de cliënt, voor de mantelzorger en voor henzelf.

Lees verder