Nieuws

Nieuw: coachingstraject samenspel mantelzorgers

Publicatiedatum: 25 augustus 2014

De Mezzo Academie biedt dit najaar een snel en effectief coachingstraject voor consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars. Zij krijgen coaching bij het geven van advies aan zorgorganisaties over het samenspel met mantelzorgers.

Lees verder

Appeltjes van Oranje: Organisaties informele zorg meld je aan!

Publicatiedatum: 19 augustus 2014

Zet uw organisatie zich in voor de verbetering van de sociaal-economische positie van mensen? Of kent u zo’n organisatie? Meld dit initiatief dan aan voor een Appeltje van Oranje. Stichting AanZet Leeuwarden (het Grote Appeltje van Oranje 2014 ) en De Manteling Goes (Kroonappel van Oranje 2013) gingen jullie voor en waren al winnaars.

Lees verder

'Intensiveer en veranker aanpak eenzaamheid'

Publicatiedatum: 8 augustus 2014

38% van de Nederlanders heeft  eenzaamheidsgevoelens. Bij 30% is sprake van matige eenzaamheid, vaak tijdelijk of incidenteel. Bij 8% is sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Dat blijkt uit lokale GG- monitoren.

Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn bezoekt huisarts en mantelzorger

Publicatiedatum: 14 juli 2014

Waarom is het belangrijk dat huisarts en mantelzorger samenwerken? Staatssecretaris Van Rijn (VWS) krijgt het antwoord vandaag tijdens zijn werkbezoek aan huisartsenpraktijk de Teselaar in Bemmel. Ook ontvangt hij de vernieuwde 'Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk'.

Lees verder

Alexander Pechtold opent Mezzo Meldpunt Mantelzorg

Publicatiedatum: 14 juli 2014

Zojuist opende D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold het Mezzo Meldpunt Mantelzorg. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wmo zal dat gevolgen hebben voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Mezzo gaat met het Meldpunt Mantelzorg hun ervaringen verzamelen en de gevolgen in kaart brengen.

Lees verder

Heeft u recht op vrijstelling erfbelasting in 2015?

Publicatiedatum: 10 juli 2014

Het mantelzorgcompliment komt per 2015 te vervallen. Dat heeft ook gevolgen voor de aan het compliment gekoppelde recht op verhoogde vrijstelling van erfbelasting.

Lees verder

Gemeenten aan zet: Wmo 2015 vastgesteld door Eerste Kamer

Publicatiedatum: 10 juli 2014

Na de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de Eerste Kamer nu ook ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Mezzo ziet mogelijkheden voor de informele zorg om op eigen wijze te kunnen zorgen. Tegelijkertijd blijven we bij gemeenten aandacht vragen voor de positie van de mantelzorger in de uitvoering van de Wmo.

Lees verder

Studiedag Mantel der liefde?

Publicatiedatum: 8 juli 2014

De morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen.  Daarover organiseert de Vereniging voor Ethici Nederland (VveN)  op 30 oktober 2014 een studiedag. Mezzo werkt mee aan deze bijeenkomst.

Lees verder

Nieuwe raadpleging 'Zorg naar gemeenten'

Publicatiedatum: 3 juli 2014

Veel zorg en ondersteuning wordt per 1 januari 2015 uit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Voor mensen die hiermee te maken hebben, start in september de digitale raadpleging 'Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?'

Lees verder

Participatiewet vastgesteld door Eerste Kamer

Publicatiedatum: 1 juli 2014

Na veel debat en media-aandacht heeft de Eerste Kamer op 1 juli ingestemd met de Participatiewet en aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand. Mezzo ziet mogelijkheden  voor de informele zorg om op eigen wijze te kunnen zorgen. Tegelijkertijd blijven we aandacht vragen voor de effecten van de kostendelersnorm.

Lees verder

Zorgprofessionals test: in gesprek gaan met mantelzorgers

Publicatiedatum: 30 juni 2014

Hoe werken verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) samen met mantelzorgers? Op 26 juni startte de campagne waarmee Mezzo deze zorgprofessionals meer bewust wil maken dat in gesprek gaan met mantelzorgers loont. Voor de cliënt, voor de mantelzorger en voor henzelf.

Lees verder

Elisabeth van Oostrum nieuwe bestuursvoorzitter Mezzo

Publicatiedatum: 24 juni 2014

Elisabeth van Oostrum is per 1 oktober 2014 voorzitter van het bestuur van Mezzo. Van Oostrum volgt Annie Kamp op die, als voorzitter van Mezzo, gedurende zeven jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging.

Lees verder

De Wtcg en de CER verdwijnen

Publicatiedatum: 24 juni 2014

De Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER) verdwijnen.  Daar stemde de Eerste Kamer op 3 juni 2014 mee in.

Lees verder

Afschaffing verplichte MaS en doorstart vrijwillige MaS

Publicatiedatum: 23 juni 2014

De verplichte maatschappelijke stage (MaS) verdwijnt. Op donderdag 17 juni stemde de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel in. Mezzo vindt dit zonde en een gemiste kans voor de zo gewenste participatiesamenleving. Voor de leerling, de school, de vrijwilligersorganisaties en de informele zorg.

Lees verder

Kostendelersnorm moet van tafel

Publicatiedatum: 23 juni 2014

Op 24 juni buigt de Eerste Kamer zich over de Participatiewet. Onderdeel hiervan is de zgn. kostendelersnorm (ofwel mantelzorgboete) waarover veel te doen is. Mezzo pleit ervoor dat de kostendelersnorm van tafel gaat voor alle wetten.

Lees verder

Mezzo lobbyt voor sterke positie van mantelzorg in WLZ

In de Tweede Kamer loopt de procedure voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet vervangt straks de AWBZ. Kamerleden stelden schriftelijke vragen  over de wet. Mezzo gaf Kamerleden hiervoor een aantal belangrijke punten mee.

Lees verder

SCP: Beschikbaarheid mantelzorgers te positief ingeschat

Publicatiedatum: 17 juni 2014

Nederland staat aan de vooravond van de grootste herziening van de verzorgingsstaat ooit. Dit besef klinkt nog onvoldoende in het politieke en publieke debat door. Dat stelt directeur van het SCP, prof.dr. Kim Putters in het rapport ‘Rijk geschakeerd: risico’s op weg naar de participatiesamenleving’

Lees verder

Mantelzorgwoning plaatsen zonder vergunning

Publicatiedatum: 5 juni 2014

Het wordt gemakkelijker om een mantelzorgwoning te plaatsen. Dit maakten minister Stef Blok (Wonen) en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS woensdag 4 juni bekend.  

Lees verder

E-learning pilot krijgt vervolg

Publicatiedatum: 3 juni 2014

De afgelopen twee maanden heeft Mezzo een e-learning module ontwikkeld en getest met zes vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers volgden thuis in hun eigen tijd en tempo de training. De reacties op de Digitale module 'Een goed gesprek' waren positief.

Lees verder

Eerste Kamer buigt zich over Wmo 2015

Publicatiedatum: 2 juni 2014

Na de Tweede Kamer, spreekt op 3 juni en op 7 en 8 juli de Eerste Kamer over de nieuwe Wmo 2015. Mezzo is blij met het behaalde succes in onze lobby naar de Tweede Kamer, in de wettekst wordt de positie van de mantelzorgers beter verankerd. Maar er is meer voor nodig om de nieuwe Wmo tot een succes te kunnen maken. Mezzo heeft in een brief aan de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de volgende zaken.

Lees verder