Sector informele zorg

Veel kwetsbare mensen krijgen hulp van familieleden, vrienden en andere naasten. Deze hulp heet mantelzorg. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die de zorg en aandacht voor kwetsbare mensen op zich nemen. Dit wordt vrijwilligerszorg genoemd.

 

Mantelzorg en vrijwilligerszorg samen vormen de informele zorg. Dankzij de informele zorg verbetert de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

Branchemonitor

Ieder jaar verzamelt Mezzo branchegegevens. Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd op onze website en eens per twee jaar wordt de Branchemonitor uitgebracht. De meest actuele Branchemonitor is van 2012/2013.

 

De branchemonitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg. De lidorganisaties van Mezzo die mantelzorgers en vrijwilligerszorg ondersteunen, worden bevraagd over een aantal thema's. Hieruit komen cijfers die gebruikt kunnen worden voor het maken van beleid.

Informele zorg in Nederland in cijfers

Naast gegevens van de lidorganisaties probeert Mezzo ook zoveel mogelijk andere branchegegevens te verzamelen die van nut kunnen zijn voor het maken van beleid. Het document Informele zorg in Nederland in cijfers is een beknopt en zo actueel mogelijk overzicht van cijfers en informatie over de sector informele zorg.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de branchemonitor ondersteuning informele zorg? Neem dan contact op met Roos Verheggen, email  r.verheggen@mezzo.nl of telefoon 030 7606046.