Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De AWBZ is de verzekering voor langdurige zorg, zoals thuiszorg en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten. 

 

De AWBZ staat onder druk. Door onder andere de vergrijzing dreigen de kosten voor AWBZ hoog op te lopen. De overheid heeft daarom aanspraken beperkt en onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar andere domeinen, zoals de Wmo.  

Programmabrief langdurige zorg 

In de programmabrief Langdurige zorgkondigt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten vergaande bezuinigingen op de AWBZ aan:

  • afschaffen van het persoonsgebonden budget (pgb) voor grote groepen cliënten
  • de decentralisatie van de functies begeleiding en kortdurend verblijf
  • en het voornemen om wonen en zorg te scheiden

 

Op 30 juni stemde de Tweede Kamer hiermee in. Op Prinsjesdag 20 september wordt er meer duidelijk gemaakt over de pgb-bezuinigingen. Kijk voor actuele informatie in dossier Zorg onder druk.

Indicatiestelling 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicaties vast voor zorg uit de AWBZ. Lees meer over indicatiestelling

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze pagina. Schrijf een reactie.

Reageren

Nieuwe reacties:
Typ het getal zeven in cijfers:

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.