Wmo

In Nederland ontvangen veel kwetsbare burgers hulp van familieleden, vrienden en andere naasten, de mantelzorgers. Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers die de zorg en aandacht voor anderen op zich nemen, ook wel vrijwilligerszorg genoemd. Deze hulpvragers kunnen door mantelzorgers en vrijwilligers beter deelnemen aan de samenleving.

Gemeenten 

Onderdeel van de Wmo is ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerszorg. Gemeenten hebben hierbij de regie. Dit Wmo-dossier helpt gemeenten en organisaties bij de realisatie van gemeentelijk Wmo-beleid.

Indicatiestelling Wmo

Gemeenten geven indicaties voor maatschappeijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp in het huishouden af.

wmo-krant

Bent u op zoek naar inspiratie voor goede mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg? Lees dan de Wmo-krant

 

Reacties

Schrijf een reactie

Reageren

Nieuwe reacties:
Typ het getal drie in cijfers:

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.