Mantelzorg en zorginstellingen

  

Opname in een zorginstelling is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor zowel cliënt als partner/familie.

 

Mantelzorgers blijven na opname nog actief doorzorgen, zoals

  • emotionele steun en toezicht (94 procent)
  • begeleiding bij bezoeken buitenshuis (85 procent)

 

En 32 procent van hen voelt zich matig belast en 15 procent overbelast (SCP 2009).

Knelpunten

Uit de landelijke Mezzo-meldweek ‘Mantelzorg en zorginstellingen' van april 2009 komt naar voren dat bijna 80 procent van de mantelzorgers één of meerdere knelpunten in de relatie met de zorginstelling ervaart.

 

  • Het thema communicatie scoort het slechtst. Mantelzorgers missen voorlichting, overleg met verplegend personeel of met het management, mogelijkheden tot inspraak of een klachtenprocedure.
  • De kwaliteit van zorg komt als tweede belangrijke punt naar voren. Bij ruim een derde van de meldingen voelt de mantelzorger zich gedwongen om bijvoorbeeld hulp bij het eten en drinken te bieden.
  • En 23 procent heeft problemen met de taakverdeling. "In de praktijk blijkt dat ik meer uren mantelzorg geef dan voor de opname in het verpleeghuis", meldt een mantelzorger.

Oog voor ondersteuning

Mezzo vindt het gezien bovenstaande feiten van groot belang dat er meer oog en ondersteuning is voor mantelzorgers in zorginstellingen. En dat betrokken partijen als zorginstellingen, Steunpunten Mantelzorg en organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg elkaar beter weten te vinden om met elkaar zorg en ondersteuning voor cliënten én hun mantelzorgers goed te regelen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mantelzorg en zorginstellingen? Neem dan contact op met Henriëtte van Gils, e-mail: h.vangils@mezzo.nl, tel.nr.: 030-760 60 22

Lees meer

 

Ervaringen delen

Heeft u ervaring met het mantelzorg en zorginstellingen? Of wilt u weten hoe anderen hiermee omgaan? Deel uw ervaringen en stel uw vragen via Reacties.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze pagina. Schrijf een reactie.

Reageren

Nieuwe reacties:
Typ het getal een in cijfers:

Let op! Uw reactie wordt direct zichtbaar op de website. De sitebeheerder heeft het recht ongewenste reacties zonder overleg te verwijderen.