Aanbieden Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning 2014

  • Gepubliceerd: 16 september 2014

Liesbeth Hoogendijk heeft op 15 september het rapport Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning 2014 aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Zij deed dit samen met andere organisaties van mantelzorgers, vrijwilligerszorg en professionele zorg.

Het rapport bevat voorstellen om de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers te kunnen versterken.

Bijvoorbeeld:

  • Zorg voor professionele ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
  • Ondersteun mantelzorgers en zorgvrijwilligers met training en scholing. Dat is nodig, zeker als de zorg die zij geven intensief en complex is.
  • Maak gemeentelijk beleid dat ook is gericht op mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
  • Zorg voor een - vroegtijdige - mix van ondersteuningsaanbod, d.w.z. gelijktijdige inzet van formele en informele zorg.
  • Realiseer passende mogelijkheden voor respijtzorg, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen.

Convenant

Liesbeth Hoogendijk stelt de staatssecretaris voor om een convenant maken met alle organisaties uit de formele en informele zorg. Haar voorstel is om voorbeelden uit de praktijk uit te werken en manieren te bedenken om de verantwoordelijkheid te verdelen en te bepalen wie wat betaalt.

Zo zegt zij: 'Mijn inschatting is dat wij er met zijn allen niet komen met alleen intentieverklaringen, afspraken of beleidsnota’s. Hoe goed en nodig die ook zijn en zonder iemand te kort te willen doen.

Wij, partijen in het veld, hebben ruimte nodig om de Toekomstagenda vorm te geven, ruimte om veranderingen te realiseren om tot nieuwe dienstverlening te komen. Dat kan niet zonder lef, geld en de uitnodiging om te leren met elkaar.'

Het rapport wordt binnenkort openbaar