Afschaffing verplichte MaS en doorstart vrijwillige MaS

  • Gepubliceerd: 23 juni 2014

De verplichte maatschappelijke stage (MaS) verdwijnt. Op donderdag 17 juni stemde de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel in. Mezzo vindt dit zonde en een gemiste kans voor de zo gewenste participatiesamenleving. Voor de leerling, de school, de vrijwilligersorganisaties en de informele zorg.

Tienduizenden leerlingen weten hoe het is om zich belangeloos in te zetten voor de samenleving. Nog maar drie jaar geleden voerde de overheid de verplichte maatschappelijke stage in. Die laat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk, begeleid door de school.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs doen (minimaal) dertig uur aan vrijwilligerswerk. Zij leren om iets voor anderen te betekenen door een stage bij (zorg)vrijwilligersorganisaties of bij maatschappelijke projecten.

Doorstart?!

Mezzo hoopt dat de opgedane ervaringen met deze jonge vrijwilligers niet verloren gaat en dat op lokaal niveau gekozen wordt voor een doorstart. Een actieve samenwerking van informele zorg metscholen is hierbij cruciaal. Op allerlei vlak is de lokale maatschappij gebaat bij betrokkenheid van jongeren.

De verplichte maatschappelijke stage (MaS) in het voortgezet onderwijs was een prima middel om die sociale betrokkenheid te waarborgen. Ook voor jongeren die dit van huis uit niet meekrijgen.

Bovendien gaan jongeren verrassend vaak aan de slag als vrijwilliger na hun maatschappelijke stage. Als ze daarvoor gevraagd worden.

Met een niet-verplichte MaS hebben we nog steeds een manier in handen om alle jongeren te betrekken. De gemeente kan daarin een goede rol vervullen.

Meer informatie