Alexander Pechtold opent Mezzo Meldpunt Mantelzorg

  • Gepubliceerd: 14 juli 2014

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold opende 14 juli het Mezzo Meldpunt Mantelzorg. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wmo zal dat gevolgen hebben voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Mezzo gaat met het Meldpunt Mantelzorg hun ervaringen verzamelen en de gevolgen in kaart brengen.

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wmo in werking, dan moeten gemeenten bezuinigen en klaar zijn voor de uitvoering van deze wet.

Nog veel onduidelijk

Voor mantelzorgers en vrijwilligers is nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld over de inbreng en positie die zij hebben bij het vaststellen van de zorg tijdens het keukentafelgesprek. Ook vragen zij zich af hoe gemeenten de ondersteuning en waardering van mantelzorgers gaan regelen. Of hoe gemeenten om zullen gaan met respijtzorg en woonvoorzieningen.

Stem voor mantelzorgers

Veel vragen en nog weinig antwoorden. Daarom wil Mezzo mantelzorgers en zorgvrijwilligers een stem geven. www.meldpuntmantelzorg.nl is een platform waar zij hun ervaringen, positieve en negatieve, kunnen delen.

Eerste melding door Pechtold

Alexander Pechtold opende het Meldpunt Mantelzorg met de invoering van de eerste melding over het mantelzorgcafé in zijn woonplaats Wageningen.

Pechtold: ‘Mensen willen steeds vaker zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, blijven wonen. Met enige hulp en ondersteuning kan dat vaak ook. Maar het kan best lastig zijn voor mensen om op een andere manier je zorg te organiseren. Daarom is het goed dat mensen hun ervaringen via dit meldpunt kunnen delen. Zo kunnen eventuele problemen snel worden opgelost.’

Medling door mantelzorgers

Na de opening plaatsten ook de aanwezige mantelzorgers een melding op www.meldpuntmantelzorg.nl.

Zoals bijvoorbeeld Dina Doeksen die zorgt voor haar zoon. Omdat zijn indicatie naar beneden is bijgesteld is het nog maar de vraag of hij ooit zelfstandig zal kunnen wonen. Terwijl zijn woning al sinds april op hem staat te wachten.

Stevige informele zorg

De meldingen brengen de goede voorbeelden en de knelpunten in beeld. Met die meldingen zal Mezzo in gesprek gaan met gemeenten en organisaties die werken met mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Om vervolgens met oplossingen mee te werken aan een stevige positie van de informele zorg.