Animatiefilmpje Toekomst vrijwilligerswerk in de zorg

  • Gepubliceerd: 16 juni 2015

Zorgorganisaties hebben een steeds grotere behoefte aan vrijwilligers. Deze ontwikkeling zien onze lidorganisaties ook in de groeiende vraag naar vrijwilligers en in complexere ondersteuningsvragen.

Vilans, MOVISIE, Zorg Beter met Vrijwilligers ontwikkelden een animatiefilmpje over hoe je vrijwilligers in de zorg kunt vinden en aan je organisatie kunt binden.

De film ‘Vrijwilligerswerk met het oog op de toekomst’ laat de actuele knelpunten en kansen zien die zich voordoen. Dit informatieve filmpje richt zich tot de coördinatoren vrijwilligerswerk in de formele zorg en roept op tot samenwerking, uitwisseling en kennisdelen. Mezzo onderschrijft deze oproep van harte maar wil waken voor een overvragen of instrumentele inzet van vrijwilligers in de formele zorg.