Belastingaangifte doen kan lonen, ook na 1 mei

 • Gepubliceerd: 18 mei 2017

U heeft wellicht een brief ontvangen dat belastingaangifte niet nodig is en automatisch gaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met  een AOW, die een klein pensioen hebben. Maar dan wordt voorbij gegaan aan mogelijkheden om extra zorgkosten af te trekken. U doet er goed aan toch nog na te kijken of u zorgkosten kunt aftrekken. Dat kan u financieel veel opleveren. Ook al is de datum om belastingaangifte doen van 1 mei 2017 voorbij. U kunt namelijk tot 5 jaar later met terugwerkende kracht een correctie- aangifte doen. 

Welke zorgkosten mag u aftrekken?

Als u zorgkosten heeft, dan mag u deze kosten onder voorwaarden aftrekken. Hierbij gelden als voorwaarden:

 • de kosten moeten verband houden met invaliditeit of ziekte
 • de kosten moeten zijn betaald in 2016
 • u mag alleen kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van uw (zorg)verzekering of bijzondere bijstand

Specifieke zorgkosten die kunt aftrekken kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën:

 • geneeskundige hulp
 • reiskosten voor ziekenbezoek
 • medicijnen op doktersvoorschrift
 • hulpmiddelen
 • vervoerskosten door ziekte of beperking
 • extra uitgaven voor kleding en beddengoed bijvoorbeeld door slijtage ivm rolstoel en/of incontinentie
 • uitgaven voor extra gezinshulp
 • afschrijvingen op uitgaven van voor 2014
 • dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Als u in het weekend of in de vakantie een gehandicapte verwant (broer, zus, kind) van 21 jaar of ouder thuis verzorgt, die anders in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ)verblijft, kunt u de uitgaven die u hiervoor maakt ook aftrekken.

Aanvullende voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan de personen voor wie de kosten worden gemaakt, de bestedingsdoeleinden en de hoogte van de kosten. 

Lees hier meer over in onze belastingspecial