Bespreek woonproblematiek met de nieuwe advieskaart

  • Gepubliceerd: 8 mei 2014

Mantelzorgers ervaren veel problemen en onduidelijkheid rondom het thema wonen, bijvoorbeeld rond de kostendelersnorm. U kunt hier verandering in brengen door het thema wonen mee te nemen in het gesprek met de gemeente rondom de nieuwe Wmo. Mezzo heeft een nieuwe advieskaart over dit thema gemaakt.

Eerste Kamer

Het besluit over de kostendelersnorm moet nog vallen in de Eerste Kamer. Mezzo lobbyt tegen deze scheve wetgeving. Een kostendelersnorm houdt in dat de huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkeringen worden gekort.

Welke problemen spelen er?

  • Als mantelzorgers inwonen bij hun naaste, kunnen zij na overlijden van de zorgvrager daar niet blijven wonen, omdat medehuurderschap pas na twee jaar te regelen is.
  • Mantelzorgers krijgen geen urgentieverklaring wanneer zij dichter bij hun naaste willen wonen.
  • Mantelzorgers moeten te lang wachten op de vergunning voor een mantelzorgwoning.

Wat verandert er?

  • Vanaf 1 oktober 2014 wordt het mogelijk zonder omgevingsvergunning mantelzorgwoningen in de tuin te plaatsen.
  • Met de nieuwe huisvestingswet krijgt de gemeente meer zeggenschap over de toekenning van sociale huurwoningen.
  • De kostendelersnorm die ook van toepassing wordt voor mensen met een AOW ligt nog bij de Eerste Kamer.
  • Met de nieuwe Wmo moeten gemeenten meer met mantelzorgers samenwerken, ondersteunen en waarderen.

Best practice

Is uw gemeente al goed bezig met mantelzorgvriendelijk woonbeleid? Laat het ons weten en mail deze best practice naar r.gunst@mezzo.nl.