Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken

  • Gepubliceerd: 2 juni 2014

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Wilt u bezwaar maken? Dan moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

Bij eenpersoonshuishouden: de huurder heeft een zorgindicatie met een geldigheidsduur van minimaal een jaar voor minimaal 10 uur extramurale zorg (thuiszorg of begeleiding) per week.

Bij een meerpersoonshuishouden:

  • de huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een indicatie met een geldigheidsduur van minimaal 371 dagen (53 weken) voor extramurale zorg (thuiszorg of begeleiding individueel). Of diegene heeft meerdere kortere indicaties voor extramurale zorg waarvan de geldigheidsduur in het totaal minimaal 371 dagen bedraagt. Voorwaarde is dan dat de begindatum van elke indicatie maximaal 42 dagen (6 weken) na de einddatum van de daaraan voorafgaande indicatie lag.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis.
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). Deze beschikking moet voor 1 mei 2013 zijn afgegeven. U moet ook kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking,
  • De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts.

Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 4%.

U kunt bezwaar maken door gebruik te maken van het formulier, zie pdf.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging is mogelijk tot 1 juli 2014.

Meer informatie