Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken

  • Gepubliceerd: 19 juni 2015

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Wilt u bezwaar maken? Door de nieuwe regelgeving voor de zorg sinds 1 januari 2015, gaat het dit jaar iets anders dan in 2014. Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 2,5%. Hiervoor moet u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De huurder of een ander lid van het huishouden ontvangt ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wie hoeveel verpleging of verzorging thuis krijgt en hoe die geleverd zal worden en legt dat vast in een zorgplan.
  2. De gemeente heeft aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt (voorheen mantelzorgcompliment door SVB) en die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden.
  3. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  4. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).\
  5. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  6. De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts of oogarts.

(bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens-en-middeninkomens-informatie-voor-huurders)

Heeft u of een ander lid van het huishouden nog een geldend zorgindicatiebesluit uit 2014? En voldoet u aan de voorwaarden van 2014? Ook dan kunt u bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel in 2015.

U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven aan uw verhuurder door gebruik te maken van het bezwaarschrift.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging is mogelijk tot 1 juli 2015.

Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens-en-middeninkomens-informatie-voor-huurders