Bezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet redden zonder huishoudelijke hulp

  • Gepubliceerd: 9 december 2014

Mezzo is blij met de uitspraak van de rechter dat gemeenten zonder onderzoek geen huishoudelijke hulp mogen schrappen. Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor mantelzorgers.

Huishoudelijke hulp is namelijk een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Mezzo adviseert mantelzorgers die het niet gaan redden zonder huishoudelijke hulp, gebruik te maken van het bezwaarschrift. Uitgangspunt van de Wmo is dat maatwerk wordt geleverd. Daarvoor is een gesprek tussen gemeente, zorgvrager en mantelzorger essentieel.

Keukentafelgesprek

Uit dat keukentafelgesprek moet blijken wat de cliënt zelf kan doen, op welke onderdelen de mantelzorger kan bijspringen en welke professionele hulp nodig is. Omdat het gaat om maatwerk kan het dus voorkomen dat aan de ene keukentafel in overleg wordt besloten dat de mantelzorger het huis schoonhoudt.

Terwijl in een andere situatie het aantal uren huishoudelijke hulp overeind blijft omdat de mantelzorger al andere zorgtaken doet en niet nog meer op zich kan nemen. Op zo’n moment zet de gemeente huishoudelijke hulp in ter ondersteuning van de mantelzorger.

Het keukentafelgesprek gaat niet alleen om huishoudelijke hulp, maar ook over andere vormen van ondersteuning, zoals begeleiding, dagbesteding, respijtzorg of praktische voorzieningen.

Download het bezwaarschrift

Voor alle overige juridische zaken die mantelzorgers betreft kunt u terecht bij de Sociaal Juridische Dienst van Mezzo.

Model bezwaarschrift huishoudelijke hulp.docx