Bijeenkomst WMO-adviesraden en belangenbehartigers provincie Drenthe

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 19 maart 2015
Datum: 25-03-15 13:30 tot 25-03-15 16:00

'De kern van mijn beleid is dat ik de informele ondersteuning en zorg wil versterken, verlichten en verbinden.' (staatsecretaris Martin van Rijn: brief Versterken, verlichten en verbinden, 20 juli 2013)

Wat is uw indruk van bijna drie maanden Wmo-2015? Waarover spreken mantelzorgers in de provincie Groningen tijdens de regioavonden? Vooral over de keukentafelgesprekken. Sommige mantelzorgers hebben er goede ervaringen mee, maar veel anderen juist niet. Wat hoort u? Wat merkt u? Graag vernemen we van u wat uw gemeente doet aan de waardering van mantelzorgers, hoe de eerste keukentafelgesprekken verlopen zijn en of uw gemeente een sluitend aanbod respijtzorg heeft of binnenkort gaat krijgen (presentatie 15 april Beilen). Deze vragen bespreken we bij het eerste thema.

Wat mantelzorgers in deze tijd het meeste nodig hebben is: tegemoetkoming in de kosten van de mantelzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Kan uw gemeente mantelzorgers en verzorgden financieel tegemoet komen. Bij het tweede thema bespreken we de mogelijkheden die de gemeente heeft om stapeling van kosten te compenseren.

Omdat het keukentafelgesprek het scharnier is waar de Wmo 2015 om draait, gaan drie actualiteiten over dit onderwerp: een flyer met 8 tips (Mezzo), een brochure van het Huis van de Zorg (Limburg) en het ondersteuningsplan voor mantelzorgers van de gemeente De Friese Meren (Friesland). Als dit gesprek niet goed verloopt, dan gaat alles wat daarna komt ook niet goed!

Voor wie

Leden WMO-adviesraden (portefeuille mantelzorg) en belangenbehartigers in Drenthe.

Waar

Stamm, Eemland 5 b Assen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IJsbrand van der Krieke, regioadviseur Mezzo; ij.vanderkrieke@mezzo.nl of 06 27517202.

Meer informatie zie agenda.