Bijeenkomst WMO-adviesraden en belangenbehartigers provincie Groningen

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 19 maart 2015
Datum: 24-03-15 19:30 tot 24-03-15 21:30

'De kern van mijn beleid is dat ik de informele ondersteuning en zorg wil versterken, verlichten en verbinden.' (staatssecretaris Martin van Rijn: Brief Versterken, verlichten en verbinden, 20 juli 2013) Wat is uw indruk van bijna drie maanden Wmo 2015? Wat mantelzorgers het meest bezig houdt, zijn de keukentafelgesprekken.

Daarover krijgen we op de regioavonden voor mantelzorgers verreweg de meeste vragen en opmerkingen. Sommige mantelzorgers hebben goede ervaringen met de gemeente, maar de meeste aanwezigen niet. Wat hoort u? Graag vernemen we wat uw inschatting is van het beleid van uw gemeente op met name het terrein van waardering, onderzoek (keukentafelgesprek) en respijtzorg. Deze vragen bespreken we bij het eerste thema.

Wat mantelzorgers het meeste nodig hebben, is: financiƫle tegemoetkoming (Sociaal Cultureel Planbureau 2014). Welke mogelijkheden voor financiƫle compensatie zijn er? Wat kunnen gemeenten doen? Dat komt bij het tweede thema aan de orde.

In het voorjaar ontvangt u een vragenlijstje over deze bijeenkomsten: wat vindt u ervan, wat kan beter. En de PHV zal ook de Wmo-adviesraden benaderen die de bijeenkomsten niet bezoeken: waarom komen ze niet of anders gezegd: wanneer zouden ze wel komen.

Voor wie

Leden WMO-adviesraden (portefeuille mantelzorg) en belangenbehartigers in Groningen

Waar

Zorgbelang, Hoendiep 95 te Groningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IJsbrand van der Krieke, regioadviseur Mezzo; ij.vanderkrieke@mezzo.nl of 06 27517202

Meer informatie zie agenda.