Congres Julius Academy: Hoe versterk je de mantelzorg?

  • Gepubliceerd: 5 februari 2016
Datum: 20-04-16 08:30 tot 20-04-16 17:00

Op 20 april 2016 organiseert de Julius Academy in Zeist een congres en beurs over het versterken van mantelzorg. Het congres heeft als titel: 'Mantelzorg is goedkoop, maar niet gratis' en is bestemd voor zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten, patiëntenorganisaties en dergelijke. Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, vertelt tijdens het ochtendprogramma wat Mezzo concreet kan betekenen voor mantelzorgers.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), zorgmanagers, beleidsmedewerkers van ziekenhuizen, inkopers van zorgverzekeraars, medewerkers van gemeenten, leden van patiëntengroeperingen en andere mensen die betrokken zijn bij mantelzorg of zorgpaden voor mantelzorg.

Ochtendprogramma

Na de lezing van Liesbeth Hoogendijk is er een voordracht van Alice de Boer, senior onderzoeker Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding bij het Sociaal en Cultureel Planbureau te Den Haag. Zij komt met cijfers en wetenswaardigheden over de mantelzorg in Nederland. Daarna is Jan Jaap Kolkman aan het woord, wethouder in Deventer. Hij gaat in op de mogelijkheden die gemeenten hebben om mantelzorgers te ondersteunen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Middagprogramma

Onderzoeker Henk Kraijo vertelt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek wat de (f)actoren zijn die de volhoudtijd van mantelzorg kunnen verlengen. Professor Guus Schrijvers sluit het congres af met een beschouwing over de vraag welke financiële en niet-financiële prikkels het volhouden van mantelzorg stimuleren.

Korte presentaties ICT-innovaties

In korte presentaties tussendoor prijzen circa 40 zorgaanbieders, cursusaanbieders en app-bouwers hun innovaties aan. De zestien meest belovende innovaties houden een korte voordracht van maximaal vijf minuten. In de pauzes is er volop gelegenheid in gesprek te gaan met deze aanbieders. 

Meer informatie

U kunt voor meer informatie en inschrijven terecht bij de Julius Academy in Zeist: www.juliusacademy.nl of Liane van Schaik, coördinator nascholing Julius Academy (Telefoon: 088-756 92 58; E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl). De kosten bedragen 195 euro.