Dag van de Mantelzorg valt samen met herdenking vliegramp

  • Gepubliceerd: 8 september 2014

De Dag van de Mantelzorger valt dit jaar samen met de nationale herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Daardoor heeft deze dag een ander karakter en staat hij in het teken van herdenken.

Voor Mezzo is dit de aanleiding om de invulling van de Dag van de Mantelzorg te heroverwegen. Wij willen op de eerste plaats zorgvuldig omgaan met alle gevoelens van mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij slachtoffers en nabestaanden van deze ramp.

Mezzo zelf zal zich daarom terughoudend opstellen. Wij zullen op gepaste wijze betrokken zijn bij activiteiten op deze dag.

Dit is ook ons advies aan iedereen die op 10 november een activiteit organiseert voor mantelzorgers. Het advies van Mezzo is om, eventueel in overleg met de gemeente, te beoordelen of een aanpassing van het programma op de Dag van de Mantelzorg nodig is. Misschien is het mogelijk om de activiteiten naar een andere dag te verplaatsen. Verschillende lidorganisaties van Mezzo hebben dit kunnen doen.

Organisaties die met hun leden of achterban willen communiceren over deze dag adviseren wij om, als dat passend is, aandacht te schenken aan de nationale herdenking.

Mezzo hoopt dat er, ondanks de andere omstandigheden, veel aandacht en waardering zal zijn voor de inzet van mantelzorgers.