Debat over mantelzorg in Tweede Kamer

  • Gepubliceerd: 17 december 2014

De Tweede Kamer sprak 16 december met staatssecretaris Van Rijn over mantelzorg. Centraal stond de voortgangsbrief van de staatssecretaris over Versterken, Verlichten en Verbinden. Mezzo stuurde voorafgaande aan het debat een brief naar de Tweede Kamer.

In onze brief vroeg Mezzo (nogmaals) aandacht voor:

  • de financiĆ«le effecten voor mantelzorgers
  • samenspel informele en formele zorg
  • de 11 miljoen 'Van der Staaij-gelden'

Naast de brief heeft Mezzo in aanloop naar het debat met verschillende politieke partijen gesproken en punten aangedragen.

Aandacht voor respijtzorg

Mezzo was bij het debat aanwezig. Kamerleden vroegen (naast de punten die Mezzo heeft aangedragen) van de staatssecretaris dat hij zich inzet voor voldoende respijtzorg, de combinatie werk&mantelzorg en de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Ook was er aandacht voor de positie en de grenzen van vrijwilligers. Thema's die voor de achterban van Mezzo belangrijk zijn.

De staatssecretaris liet in zijn beantwoording weten dat deze thema's ook terugkomen in de Toekomstagenda Informele zorg. Mezzo werkt hieraan mee.

Hoe kunnen gemeenten mantelzorgers vinden?

Zorgen waren er hoe gemeenten mantelzorgers kunnen vinden, om hen daadwerkelijk te kunnen ondersteunen en waarderen. De staatssecretaris gaf aan vertrouwen te hebben dat gemeenten hier serieus aan werken. Mezzo is hierover ook met de VNG in gesprek.

Mezzo vindt dat gemeenten voor 1 april 2015 alle mantelzorgers moeten bereiken die ondersteuning door de gemeente nodig hebben.

Model Informele Zorg

Mezzo ontwikkelde hiervoor het Model Informele Zorg, met specifieke aandacht voor het vinden en bereiken van mantelzorgers en zorgvrijwilligers

De staatssecretaris beloofde om de Tweede Kamer voor de zomer van 2015 verder te informeren over de ontwikkelingen rond mantelzorg.