Doorbreek het taboe; maak werk en mantelzorg bespreekbaar

  • Gepubliceerd: 24 maart 2015

Het verzuim van werkenden stijgt na het oppakken van mantelzorg. Dat is vooral zo als de zorg al minstens twee jaar duurt. Zo blijkt uit het SCP onderzoek 'Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk'

Mezzo herkent deze uitkomst. Het taboe om te praten over mantelzorg op de werkvloer moet doorbroken worden. Door er over te spreken en oplossingen, bijvoorbeeld een dag thuis werken of flexibelere werktijden te zoeken, kan langdurig verzuim eenvoudig voorkomen worden.

Mantelzorgers ondersteunen
Dit onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om het niet zover te laten komen dat mantelzorgers overbelast raken. Een goede ondersteuning van werkende mantelzorgers is daarom belangrijk. Zo kunnen gemeenten er bij het keukentafelgesprek er alert op zijn dat de werkende mantelzorger niet wordt overvraagd.

Meer uitkomsten uit het onderzoek:

  • Het aantal mantelzorgers onder werkenden groeit: van 13% in 2004 naar bijna 18% in 2012.
  • De toename is het sterkst onder vrouwen van 45-65 jaar en mensen met een werkweek tot 28 uur. Deze groepen geven veruit het vaakst hulp.
  • Werkenden die met mantelzorg beginnen, verminderen hun arbeidsduur niet vaker dan anderen. De hulp gaat dus vaak ten koste van de eigen vrije tijd.

Meer informatie