Eerste Kamer buigt zich over Wmo 2015

  • Gepubliceerd: 2 juni 2014

Na de Tweede Kamer, spreekt op 3 juni en op 7 en 8 juli de Eerste Kamer over de nieuwe Wmo 2015. Mezzo is blij met het behaalde succes in onze lobby naar de Tweede Kamer, in de wettekst wordt de positie van de mantelzorgers beter verankerd. Maar er is meer voor nodig om de nieuwe Wmo tot een succes te kunnen maken. Mezzo heeft in een brief aan de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de volgende zaken.

VertrouwenOp eigen wijze kunnen zorgen, dat is waar het volgens Mezzo om gaat. De bedoeling van de nieuwe Wmo is ook om de zorg dichtbij mensen te brengen. Maar dit dreigt bij de uitwerking te verzanden in regels, richtlijnen en protocollen.

Om de zorg bij de decentralisatie ook echt terug te geven aan mensen zelf, pleit Mezzo ervoor om dat te doen vanuit vertrouwen en met zo min mogelijk regels.

De zorgvrager moet volgens de wet de gemeente informeren over personen uit zijn sociale netwerk en wat zij voor de zorgvrager zouden kunnen doen. Mezzo vindt dat ongewenst.

Mantelzorg waarderen

Het huidige mantelzorgcompliment van €200,- per jaar is bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk van mantelzorgers én een tegemoetkoming in de kosten. Mezzo heeft zorg over de passages over dit onderwerp in de (concept) modelverordening. De suggesties voor waardering die genoemd worden, in zowel het artikel over de waardering van mantelzorgers als in de Toelichting, nl. een bosje bloemen, een cadeaubon of een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg, doen geenszins recht aan de wettelijke verantwoordelijkheid die gemeenten krijgen, noch aan het budget dat hiermee gemoeid is.

Mezzo volgt de behandeling van de Wmo 2015 in de Eerste Kamer op de voet.

Meer informatie