Gemeenten aan zet: Wmo 2015 vastgesteld door Eerste Kamer

  • Gepubliceerd: 10 juli 2014

Na de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de Eerste Kamer nu ook ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Mezzo ziet mogelijkheden voor de informele zorg om op eigen wijze te kunnen zorgen. Tegelijkertijd blijven we bij gemeenten aandacht vragen voor de positie van de mantelzorger in de uitvoering van de Wmo.

De nieuwe Wmo 2015 wordt van kracht op 1 januari 2015. Het uitgangspunt is dat mensen door maatschappelijke ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Voor dagbesteding, begeleiding en ook kortdurend verblijf (logeren) kunnen volwassenen met een beperking of ziekte vanaf 1 januari terecht bij hun gemeente. Gemeenten zijn vanuit deze wet dan ook verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

Nipte meerderheid

De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel met een nipte meerderheid aan. In het debat dat aan de stemming vooraf ging, was veel aandacht voor mantelzorgers. Mezzo is blij dat staatssecretaris Van Rijn nog eens expliciet aangaf, dat van het op enigerlei wijze verplichten van mantelzorg geen sprake is.

Gemeenten aan zet

Mezzo erkent de noodzaak voor de veranderingen en ziet dat dit gevolgen gaat hebben voor mantelzorgers en de vrijwilligerszorg. Het is belangrijk is dat alle partijen aandacht hebben en houden voor het versterken en verlichten van de informele zorg. Dat is dé basisvoorwaarde om de lokale participatiesamenleving te laten slagen. Het is nu aan gemeenten daadwerkelijk de voorwaarden te scheppen, zodat mantelzorgers en zorgvrijwilligers op eigen wijze voor een ander kunnen zorgen.

Mantelzorgers aan de keukentafel

Mezzo is blij met het behaalde succes in de lobby voor een betere positie van mantelzorgers. In de wettekst wordt de positie van de mantelzorgers in het onderzoek goed verankerd. Bij het keukentafelgesprek moet niet alleen naar de mogelijkheden, maar ook naar de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger gekeken worden. En zijn ondersteuningsbehoefte moet in kaart worden gebracht. Gemeenten moeten daadwerkelijk mét in plaats van over mantelzorgers te praten.

Vroegtijdige mixVerder pleit Mezzo ervoor in de uitvoering van de Wmo een goed samenspel te realiseren waarbij de formele zorg aansluit op de informele zorg. In het onderzoek wordt nu eerst gekeken naar wat de cliënt zelf kan doen en wanneer dat onvoldoende is, naar de mogelijkheden van mantelzorgers en vrijwilligers. Dit lijkt te bewerkstelligen dat de formele zorg pas wordt betrokken als de zorgvrager en zijn netwerk het water aan de lippen staat. Volgens Mezzo ligt het antwoord in een vroegtijdige mix van formele en informele zorg.

Het is nu aan de gemeenten!

Meer informatie

Voor gemeenten

Mezzo adviseert over het bereiken, ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Neem contact op met een van onze regioadviseurs of kijk op http://www.mezzo.nl/gemeente.