Gemeenten laten mantelzorgers in ongewisse

  • Gepubliceerd: 8 november 2014

Bijna driekwart van de mantelzorgers is nog niet geïnformeerd over de veranderingen en bezuinigingen die per 1 januari gaan gelden. Dat blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo.

Met ingang van het nieuwe jaar wordt veel landelijke zorg overgebracht naar gemeenten. In combinatie met de bezuinigingen betekent dat er meer inzet van mantelzorgers wordt gevraagd. Mezzo maakt zich aan de vooravond van de Dag van de Mantelzorg zorgen over het gebrek aan communicatie.

In Nederland zorgen 2,6 miljoen mantelzorgers intensief of langdurig voor een ander. Daarvan zijn op dit moment ook 450.000 mantelzorgers zwaar of overbelast.

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘Gemeenten kunnen wel de druk op mantelzorgers verhogen maar zij zijn er tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor dat mantelzorgers de zorg kunnen blijven combineren met hun eigen leven.

Om te bepalen welke zorg passend en nodig is moeten gemeenten zich allereerst inspannen om mantelzorgers te vinden. Vervolgens moeten zij met mantelzorgers in gesprek gaan om in kaart te brengen wat zij zelf nodig hebben aan ondersteuning. Dat is van wezenlijk belang, want de mantelzorgers bij wie het water aan de lippen staat moet de gemeente juist ondersteunen ipv de druk opvoeren.’

Overgangsjaar

Veel gemeenten bepleiten dat 2015 wordt gezien als een overgangsjaar en dat de veranderingen niet meteen op 1 januari zullen ingaan.

Mezzo ziet echter dat gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, juist nu al een voorschot nemen op de nieuwe plannen.

Hoogendijk: ‘Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60% van de mantelzorgers zich vaak zorgen maakt over de veranderingen in de zorg.

Er gaat vanaf 2015 wel degelijk veel veranderen. Mantelzorgers moeten nu worden ondersteund!’

Filmpje

Bekijk het filmpje Gemeenten laten mantelzorgers in ongewisse

Meer informatie