Grote opkomst bij sfeervolle ledenbijeenkomst Mezzo

  • Gepubliceerd: 16 mei 2014

Op woensdag 14 mei bezochten ruim 250 leden van Mezzo de ledenbijeenkomst in het Postillion in Bunnik. Tijdens de middag deden mantelzorgers, zorgvrijwilligers en professionals in de informele zorg kennis en inspiratie op rond het thema ‘De participatiesamenleving in de praktijk’.

Sfeer

De sfeer zat er tijdens de lunch al goed in. Leden kwamen al snel met elkaar in gesprek. Tijdens het plenaire deel zette dagvoorzitter Donatello Piras het gesprek voort, door de aanwezigen met elkaar kennis te laten maken.

Bestuursvoorzitter van Mezzo Annie Kamp ging in haar inleiding in op de vraag ‘Participeren, moet je dat leren?’. In haar lezing lichtte zij toe dat het niet zozeer iets is dat we moeten leren, maar dat er vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld zorgbehoevenden, professionele zorgverleners en mantelzorgers steun nodig is om participeren mogelijk te maken.

Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving

In de bijdrage van Kim Putters stond de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving centraal.

Hij ging daarbij in op:

  • ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie
  • maatschappelijke participatie
  • ruimtelijke participatie
  • beleidsbeïnvloedende participatie en de invloed daarvan op de participatiesamenleving

Daaruit blijkt dat een overgang naar een participatiesamenleving niet zo vanzelfsprekend is.

Er wordt bijvoorbeeld meer arbeidsparticipatie verwacht, maar we moeten anderzijds meer voor elkaar zorgen. Die combinatie is lastig. In de toekomst zal er steeds meer zorg nodig zijn. Maar er zijn ook grenzen aan informele zorg in wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen.

U kunt de presentatie van Kim Putters via de link onderaan dit bericht downloaden. Op de website van het SCP vindt u diverse publicaties over onder andere informele zorg.

Discussie

Tijdens het plenaire deel ging de zaal ook in discussie. In een levendige discussie reageerden aanwezigen op stellingen als ‘Ik schuif alles aan de kant als mijn buurvrouw zorg nodig heeft’ en ‘Je krijgt alleen zorg als je zelf ook bereid bent om voor een ander te zorgen’.

Informatiemarkt

Na het plenaire deel was er een informatiemarkt met stands van onder andere Wuzzi Alert, Coalitie Erbij, OpKracht en stichting Werk&Mantelzorg.

Deelnemers konden ook presentaties en debat bijwonen over Mindfulness, WeHelpen en het keukentafelgesprek. Bezoekers kregen ook de kans om in gesprek te gaan met bestuursleden, directie en bureaumedewerkers van Mezzo.

Tevreden

Aan het einde van de middag gingen bezoekers tevreden en geïnspireerd huiswaarts. Ook voor Mezzo was het een succesvolle middag, zeker voor herhaling vatbaar.