Heeft u recht op compensatie financiële schade trekkingsrecht?

  • Gepubliceerd: 13 augustus 2015

Heeft u problemen ondervonden bij het pgb trekkingsrecht en heeft u daardoor extra kosten gemaakt? Het ministerie van VWS wil voor mensen die financiële problemen hebben ondervonden, een vergoedingsregeling maken. Om een passende regeling te maken houdt VWS een enquête naar de schade bij budgethouders en zorgverleners. Mezzo steunt dit onderzoek.

Waarom een vergoedingsregeling?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is sinds januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor betalingen aan zorgverleners. Dit wordt ook wel trekkingsrecht genoemd. Voorheen was VWS hier verantwoordelijke voor. De overgang naar de nieuwe situatie is niet zonder problemen verlopen. Zo zijn veel betalingen aan zorgverleners vertraagd. En hebben budgethouders extra kosten moeten maken.

De compensatieregeling moet goed aansluiten op de situaties van verschillende zorgverleners en budgethouders. Daarom is er door VWS, in opdracht van Tweede Kamer, een enquête opgesteld. Hierin wordt gevraagd naar de mogelijk geleden schade. Met behulp van de enquêteresultaten kan een duidelijke beeld wordt geschetst van de totale schade en hoe die schade is opgebouwd. Mede op basis van de onderzoeksresultaten komt VWS met een voorstel over compensatie van geleden schade.


Vul de enquête in

Vul de enquête in. De enquête wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Rebel.

De gegevens worden anoniem verzameld en alleen gebruikt voor dit onderzoek. Op basis van uw gegevens wordt dus geen individueel schadebedrag vastgesteld.