Heeft u recht op vrijstelling erfbelasting in 2015?

  • Gepubliceerd: 10 juli 2014

Het mantelzorgcompliment komt per 2015 te vervallen. Dat heeft ook gevolgen voor de aan het compliment gekoppelde recht op verhoogde vrijstelling van erfbelasting.

Mantelzorgers die nu het mantelzorgcompliment ontvangen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een verhoogde vrijstelling van erfbelasting.

De vrijstelling vervalt voor mantelzorgers, omdat het criterium ervoor (het mantelzorgcompliment) ook vervalt.

De Belastingdienst laat Mezzo weten in het najaar duidelijkheid te kunnen geven over het recht op vrijstelling in 2015. Het mantelzorgcompliment is dan immers afgeschaft. Maar mogelijk hebben degenen die in 2014 nog een compliment hebben gekregen, wel in 2015 nog recht op de vrijstelling van erfbelasting.

Het mantelzorgcompliment is de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van 200,- euro. Het budget gaat naar gemeenten, die lokaal beleid moeten maken voor de waardering van mantelzorgers.

Meer informatie