Help zorgprofessionals en mantelzorger samenwerken in de Zorgdriehoek

  • Training
  • Gepubliceerd: 6 oktober 2015
Datum: 08-03-16 09:00 tot 08-03-16 13:00

Bij de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers is een hoop te winnen. 40% van de zorgprofessionals is (nog) niet voorbereid op de toekomst waarin meer wordt samengewerkt met mantelzorgers. Mantelzorgers vinden in 63% van de zorgsituaties dat de samenwerking beter kan. Dat blijkt uit stellingen die Mezzo aan zorgprofessionals en mantelzorgers voorlegde. Dit biedt kansen voor u als consulent!

Uw rol

U heeft als consulent een belangrijke rol om de zorgvrager, mantelzorger en de zorgprofessional met elkaar in verbinding te brengen zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen iedereen in de zorgdriehoek. Hierbij heeft u theoretische kennis, coachingsvaardigheden en praktische vaardigheden nodig om deze samenwerking te stimuleren. Tijdens deze training leert u hier alles over.

Na afloop van de training:

Bent u bekwaam om zorgprofessionals en mantelzorgers te coachen t.a.v. hun rol binnen de zorgdriehoek.

Voor wie is de training:

Consulenten van organisaties voor mantelzorgondersteuning

Wat gaan we doen tijdens de training:

◦U krijgt kennis over samenwerking in de zorgdriehoek.
◦We staan stil bij eigen regie/ verantwoordelijkheden zorgvrager/mantelzorger en zorgprofessional.
◦We geven inzicht in de verschillende rollen van de drie partners in de zorgdriehoek: zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional.
◦Trainen op coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken aan de hand van casussen.

Trainers

Deze training wordt gegeven door Carine Blauw, trainer uit de trainersselectie van Mezzo. Carine kent de Zorgdriehoek van binnenuit, zowel vanuit haar werk binnen de informele zorg als vanuit de formele zorg.

Kosten

€ 92,50 voor Mezzo leden en € 132,50 niet- leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW, inclusief lunch. [HUIDIGE PRIJS] prijspeil 2015, voor 2016 wordt dit momenteel bepaald. U kunt zich vast inschrijven. Na dat de prijs voor 2016 is vastgesteld wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u zich kosteloos afmelden in dien gewenst.

Deze training kunt u ook in company gegeven worden. Meer informatie over de mogelijkheden met een in company training kunt u contact opnemen met Paco Lucassen, p.lucassen@mezzo.nl of 030-7606044.

Inschrijven

Meld u aan via het inschrijfformulier.

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de Aanmeldprocedure en leveringsvoorwaarden scholingsactiviteiten

Vervolg training

Bent u na deze training enthousiast en wilt u een grotere rol spelen in het samenspel, kijk dan ook bij de training Aan zet in het samenspel met zorgorganisaties