Hoe gaat het met u?

  • Gepubliceerd: 29 november 2014

Zorgt u voor een ander? Dan krijgt u mogelijk te makenmet ingrijpende veranderingen in de zorg. Wat doen deze veranderingen met u en welke invloed heeft dit op uw kwaliteit van leven?

De NPCF gaat samen met Mezzo, CSO, Nationaal Ouderfonds, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar mensen tijdens de herziening van de zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

Kwaliteit van leven meter

Met deze kwaliteitsmeter kunt u aangeven wat voor effect de veranderingen op u hebben. Kortom, hoe is het met uw kwaliteit van leven? Door twee keer per jaar een vragenlijst in te vullen, heeft u precies in beeld hoe het met u gaat en wat daarop van invloed is.

Uw persoonlijke situatie in beeld

Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een persoonlijke rapportage. Hiermee heeft u iets in handen waarmee zichtbaar is hoe het met u gaat en wat u nodig heeft. De rapportage kunt u bespreken met iemand van een organisatie voor mantelzorgondersteuning in uw gemeente, het Wmo-loket of de zorgaanbieder . Door dezelfde kwaliteitsmeter een half jaar later wederom in te vullen, ziet u het verloop van uw kwaliteit van leven. Ook is het mogelijk de rapportage (anoniem!) te vergelijken met die van anderen.

Gevolgen in beeld

Met uw input komen de gevolgen van de veranderingen in de langdurige zorg in beeld. Per gemeente, per regio en heel Nederland. Daarmee kan de NPCF samen met Mezzo en haar overige projectpartners invloed uitoefenen bij het ministerie van VWS, gemeenten en uitvoerders van zorg en welzijn. Zo kunnen zij het beleid aanpassen waar dat nodig is. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter en betrouwbaarder het beeld is. En hoe groter de impact om echt iets te kunnen veranderen als dat nodig is.

Doe nu mee!