Hulp bij opbouw netwerk cruciaal

  • Gepubliceerd: 11 september 2014

De ANBO heeft een onderzoek laten uitvoeren onder haar 11.000 leden. Bijna een kwart van de respondenten zegt niet te kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en slechts twintig procent geeft aan een beroep te kunnen doen op buren of vrienden.

De mate waarin mensen kunnen terugvallen op hun sociale netwerk valt tegen, dus daar moet de komende jaren veel aandacht voor zijn vanuit gemeenten, welzijnswerk en wijkverpleging.

‘Onafhankelijk zijn betekent niet dat je alles zelf moet doen’, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. ‘De cultuur van informele hulp vragen moet gaan wortelen in onze samenleving om te zorgen dat deze zorghervorming een succes wordt. We weten al veel langer dat mensen hun eigen boontjes willen doppen en zelf de regie willen hebben en houden over hun leven, óók als ze zorg of hulp nodig hebben.’

Den Haan bood het onderzoeksrapport onlangs aan staatssecretaris Van Rijn aan.

De methode Natuurlijk, een netwerkcoach! van Mezzo, wordt al veelvuldig in het land met succes toegepast. Bij deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach ouderen in het versterken of vergroten van hun netwerk, De methode kan bij iedereen (dus niet alleen ouderen) met een klein of zwak netwerk worden ingezet.

Meer informatie