In voor Mantelzorg echt van start

  • Gepubliceerd: 3 oktober 2014

In voor Mantelzorg is nu echt van start gegaan. De website www.invoormantelzorg.nl is gelanceerd en de deelnemende organisaties zijn bekend gemaakt. Op 3 oktober vindt een eerste bijeenkomst plaats voor lokale ambassadeurs van In voor Mantelzorg. Mezzo neemt deel aan de consultatie- en adviesgroep van In voor Mantelzorg.

In voor mantelzorg

In voor Mantelzorg richt zich op zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, thuiszorg en eerstelijnszorg. De bedoeling is om 80 organisaties en 2500 medewerkers te bereiken en hen te ondersteunen bij een toekomstbestendige visie op mantelzorg. In voor Mantelzorg biedt deze organisaties innovatietrajecten op maat en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis. Innovatie en implementatie staan centraal. De uitvoering van het programma is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma.

Ambassadeurscafé

Op 3 oktober organiseert In voor Mantelzorg in de Jaarbeurs Utrecht een ‘Ambassadeurscafé’ voor lokale ambassadeurs. Dit zijn vertegenwoordigers van zorgorganisaties die in hun eigen omgeving het thema mantelzorg gaan promoten. Het thema van deze eerste bijeenkomst voor ambassadeurs is de Dag van de Mantelzorg, die dit jaar op 10 november plaatsvindt. De bedoeling is dat de lokale ambassadeurs met dit thema ook in hun eigen organisatie aan de slag gaan. Mezzo werkt aan deze bijeenkomst mee en zal de ambassadeurs informeren over het campagnemateriaal en hen stimuleren lokaal de verbinding te leggen met organisaties die rondom 10 november al activiteiten organiseren.

Meer informatie? Neem contact op met Henriëtte van Gils, h.vangils@mezzo.nl