Innovatieruimte voor vrijwilligerszorgorganisaties

  • Gepubliceerd: 4 december 2015

In Nederland is een sterke groei in de vraag naar vrijwillige ondersteuning. Soms met een wachtlijst als gevolg. Ook is er een toename in de complexiteit van de problematiek en ondersteuningsvragen. En is er een groeiende problematiek van isolement en eenzaamheid. Daarom start Mezzo in 2015 het programma ‘Versterking steunnetwerken’. Hiermee wil Mezzo vrijwilligerszorgorganisaties innovatieruimte geven om beter aan de veranderende vraag te voldoen.

De aanpak van Mezzo richt zich op het organiseren en faciliteren van een gemeenschappelijk leertraject. Er komen vier regionale coachingsnetwerken met ervaringsdeskundige innovatiemakelaars uit de achterban van Mezzo. In een regionaal coachingsnetwerk staat het vinden van inspiratie, delen van kennis en het ondersteunen van elkaar centraal om tot nieuwe vormen van vrijwillige inzet te komen.

De komende tijd gaat Mezzo het plan van aanpak uitwerken. Daarna volgt uitgebreidere informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Ranshuijsen: e.ranshuijsen@mezzo.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door NOV en VWS