Inspiratie, ontmoeting en herkenning op Mezzo Ledenbijeenkomst

  • Gepubliceerd: 1 mei 2015

Bijna 250 mantelzorgers, belangenbehartigers en professionals in de informele zorg ontmoetten elkaar op 22 april in het Hotel Postillion in Bunnik voor de jaarlijkse Ledenbijeenkomst van Mezzo. Een enorme opkomst! Het thema ‘De burger aan zet: het samenspel tussen burgers, overheid en (zorg)professionals’ stond deze dag centraal.

Ontmoeting en inspiratie

Tijdens de gezamenlijke lunch was er al gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Bestuursvoorzitter Elisabeth van Oostrum trapte het plenaire programma af met de stand van zaken van de informele zorg anno 2015.

Vervolgens kijkt filosoof Bas Haring in een prikkelend betoog vanaf Mars met zijn verrekijker naar de aarde en omschrijft de twee samenlevingen die hij daar ziet. De formeel georganiseerde samenleving en de informeel georganiseerde samenleving. En wat de transformatie van de ene naar de andere samenleving betekent.

Na deze inspirerende lezingen gingen de deelnemers verder in drie interactieve deelsessies.