'Intensiveer en veranker aanpak eenzaamheid'

  • Gepubliceerd: 8 augustus 2014

38% van de Nederlanders heeft eenzaamheidsgevoelens. Bij 30% is sprake van matige eenzaamheid, vaak tijdelijk of incidenteel. Bij 8% is sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Dat blijkt uit lokale GG- monitoren.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een actiepan aan voor voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Doel is om de eenzaamheidsproblematiek breed en duurzaam te verankeren.

Risico

De staatssecretaris benoemt ook het risico van eenzaamheid voor mantelzorgers.

Mezzo herkent het genoemde risico op eenzaamheidsgevoelens bij mantelzorgers en onderschrijft de noodzaak van tijdige signalering bij eenzaamheid. Hierbij is de inzet van sociale netwerken en lokaal vrijwilligerswerk essentieel. Juist op deze thema’s zijn de organisaties vrijwilligerszorg en ondersteuning mantelzorg actief.

Begeleidingscommissie

Er wordt ook een begeleidingscommissie samengesteld van praktijkdeskundigen, bestaande uit professionals en deskundige vrijwilligers.

Drie concrete actiepunten

  1. Kennis verzamelen en delen Door een landelijk congres van Coalitie Erbij en het opstellen en uitvoeren van een scholingsplan door MOVISIE.
  2. Samenwerking lokale zorg en ondersteuning
    Gemeenten zetten zich voor een structureel sterkere lokale infrastructuur rond de aanpak van eenzaamheid, waarbinnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties samenwerken.
  3. Communicatiestrategie
    Coalitie Erbij, VWS en VNG werken een communicatiestrategie uit voor de komende twee jaar.

Lees de brief hier