Kostendelersnorm leidt tot schrijnende situaties

  • Gepubliceerd: 22 september 2015

Wethouder Vliegenthart nam maandag in Amsterdam een zwartboek over de negatieve gevolgen van de kostendelersnorm in ontvangst. Mezzo bracht samen met het Landelijk Platform GGz per brief dit zwartboek bij de Tweede Kamer onder de aandacht. De Tweede Kamer debatteert donderdag over dit onderwerp.

Onnodige schrijnende situaties

Mezzo wil dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Deze leidt tot onnodige schrijnende situaties, waarin mantelzorgers niet meer voor elkaar kunnen zorgen.

Daardoor lopen de kosten van de zorg onnodig op doordat meer opnames komen en er een groter beroep zal worden gedaan op de maatschappelijke opvang. Daarmee staat deze maatregel haaks op de doelstelling van deze regering: meer zorgen voor elkaar.

Zwartboek met verhalen

In het door Groot MO/GGZ overleg opgestelde zwartboek zijn verhalen opgenomen van bewoners uit Amsterdam, die graag hun sociale hart laten zien en dakloze mensen opnemen in hun huis, zonder hier een financiƫle vergoeding voor te vragen. Als gevolg van de huidige kostendelersnorm hebben zij geen andere keuze dan de dakloze uit huis te zetten.

Van uitstel naar afstel in alle wetten

De kostendelersnorm houdt in dat huishoudens waarin iemand of meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering(en) worden gekort. Dit omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. In de praktijk treft dit mantelzorgers die gaan wonen bij degene voor wie zij zorgen, of die hun ouder(s) in huis opnemen.

Eerder heeft Staatssecretaris Klijnsma laten weten de invoering van de kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) uit te stellen tot 2018. Uit het onderzoek dat Klijnsma heeft laten doen, komt naar voren dat de kostendelersnorm in ieder geval voor een deel van de mantelzorgers en zorgvragers een negatieve invloed kan hebben op de keuze rond mantelzorg.

De kostendelersnorm is niet uitgesteld in de WWB of de andere regelingen (AIO, ANW, IOAW en de IOAZ).

Meer informatie