Kostendelersnorm moet van tafel

  • Gepubliceerd: 23 juni 2014

Op 24 juni buigt de Eerste Kamer zich over de Participatiewet. Onderdeel hiervan is de zgn. kostendelersnorm (ofwel mantelzorgboete) waarover veel te doen is. Mezzo pleit ervoor dat de kostendelersnorm van tafel gaat voor alle wetten.

Kostendelersnorm

Staatssecretaris Klijnsma heeft de invoering van de kostendelersnorm in de AOW een jaar uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is nu 1 juli 2016. De kostendelersnorm wordt echter niet uitgesteld in de WWB of de andere regelingen (ANW, IOAW en de IOAZ).

Dit betekent dat huishoudens waarin iemand of meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering(en) worden gekort. Dit omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. In de praktijk treft dit mantelzorgers die gaan wonen bij degene voor wie zij zorgen, of die hun ouder(s) in huis opnemen.

De kostendelersnorm gaat betekenen dat daar waar nu nog een uitzondering gemaakt wordt voor familieleden, deze uitzondering niet langer gemaakt gaat worden.

Wij bepleiten dan ook dat de kostendelersnorm helemaal van tafel moet. Niet alleen in de AOW, maar ook in de WWB, ANW, IOAW en de IOAZ.

Bezorgde telefoontjes

In het publieke debat heet de regel inmiddels de 'mantelzorgboete'. Mezzo krijgt steeds meer bezorgde telefoontjes van families die aangeven dat zij door de angst voor een korting op het basispensioen hun plannen om een ouder in huis te nemen, afblazen.

Sommige ouders en kinderen die al samenwonen vrezen de kosten niet meer op te kunnen brengen. De maatregel wordt als onrechtvaardig ervaren, als een straf, een belemmering.

Zorgen voor elkaar mogelijk maken

Mezzo vindt het juist van belang om het mogelijk te maken dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, ook financieel. Zeker in een tijd waarin de overheid nadrukkelijk aan mensen vraagt om voor elkaar te zorgen, moet dit ook gefaciliteerd worden. De kostendelersnorm maakt dit juist moeilijker.