Kringbijeenkomst Vrijwillige Thuishulp

  • Verenigingsbijeenkomst
  • Gepubliceerd: 4 oktober 2014
Datum: 24-03-15 11:00 tot 24-03-15 15:00

Als lid/lidorganisatie ontvangt u voor elke bijeenkomst een uitnodiging van uw kringbestuur. Als u geen uitnodigingen ontvangt maar deze wel graag wilt ontvangen mail dit dan aan i.goedhart@mezzo.nl.

Kringbijeenkomst Vrijwillige Thuishulp dinsdag 25 maart van 11.00 tot 15.00 uur

Locatie: Rhijnhaeghe 2, zaalnummer 1 John F Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik

Doelen kringbijeenkomst:

  • Ervaringen uitwisselen
  • Elkaar enthousiasmeren en van elkaar leren

AGENDA

11.00 tot 12.30 uur:

1. Welkom en opening door voorzitter Hetty van der Veen

2. Rondje kennismaking en vraag & aanbod

Wie ben je, van welke organisatie? Wat heb je te brengen/ wil je delen? Wat wil je vragen of halen?

3. Verslag kring VTH 11 november 2014

4. Directeur van Mezzo (Liesbeth Hoogendijk) in gesprek met kring VTH

12.30 – 13.00 uur Informele lunch, waarbij je de gelegenheid hebt om met collega's uit het hele land te praten en ervaringen uit te wisselen.

13.00 – 14.45 uur: voorzitter Jan Jong

5. Thema: VTH en sociale wijkteams

Veel gemeenten zien het werken met sociale wijkteams als een goed middel om kwetsbare mensen te bereiken en ondersteunen.Er bestaan enorm veel benamingen voor en soorten van sociale wijk teams.Ook doelen van en soorten functionarissen die in het wijkteam zitten verschillen nogal. In hoeverre is VTH betrokken of in beeld bij het sociale wijkteam? Tijdens de thema bespreking zal een korte presentatie gegeven worden over de meest voorkomende modellen SWT's. Per model zal een deelnemer die bekend is met dit model vertellen hoe zij VTH positioneren en profileren bij het SWT. Vervolgens gaan we in groepen met elkaar aan de slag.

Het doel van deze bespreking is dat je meer duidelijkheid krijgt over je rol als coördinator VTH (of de rol van je organisatie) ten aanzien van sociale wijkteams.

14.45 - 15.00 uur:

6. Evaluatie en afsluiting

Evaluatie van deze kringbijeenkomst. Datum volgende kringbijeenkomst 13 oktober. Thema voor de volgende kringbijeenkomst bepalen. Kringbestuur samenstelling. 15.00 uur afsluiting kringbijeenkomst.