Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

  • Gepubliceerd: 11 september 2014

Over die vraag en de verschillende antwoorden daarop hebben vier deskundigen een boek geschreven. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten het toenemend beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan in zorg en welzijn.

Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek is een van de auteurs.

Belangrijkste conclusie

Nee, we kunnen het niet aan vrijwilligers overlaten. Vrijwilligers kunnen wel meer, maar professionals blijven nodig voor organisatie en financi├źn, conflictbeheersing, tegengaan van uitsluiting en waarborgen continu├»teit.

In de participatiesamenleving met eigen kracht en de hoop op veel participatie van vrijwilligers gaat het vooral om samenwerkingspatronenen niet om verschuiving van professioneel werk naar vrijwilligers.

Mezzo visie

Mezzo onderschrijft van harte deze conclusie. Vrijwilligerswerk moet georganiseerd worden door een instantie die daar goed in is.

Mezzo staat voor de kwaliteit van vrijwilligerszorg en dit betekent dat veel energie moet worden gestoken in bemiddeling naar goede plekken, in binding met de groep waarin je een bijdrage levert, in trainingen en cursussen om deskundig te zijn.

Het aan vrijwilligers overlaten is geen alternatief: vernieuwing moet gezocht worden in een beter samenspel tussen vrijwilligers en professionals, zeker ook in het samenspel tussen informele zorg en de formele zorg.

Meer informatie