Ledenbijeenkomst Mezzo

  • Verenigingsbijeenkomst
  • Gepubliceerd: 3 oktober 2014
Datum: 22-04-15 12:00 tot 22-04-15 17:00

Vanwege grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden.

De burger aan zet: het samenspel tussen burgers, overheid en (zorg)professionals.

Zorgen voor elkaar is voor mantelzorgers en vrijwilligers de dagelijkse praktijk. De veranderingen in de zorg vragen echter dat iedereen meer beroep doet op naasten, vrienden, buren en vrijwilligers, voordat er betaalde zorg wordt ingezet.

Daarmee verandert de verhouding tussen burgers, overheid en (zorg)professionals radicaal. Wat betekenen die ontwikkelingen? Welke kansen biedt het? Wat zijn risico's? En hoe gaat u als mantelzorger, professional in de informele zorg of belangenbehartiger hier mee om?

De Ledenbijeenkomst van Mezzo is dé gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te inspireren. Er is ook gelegenheid om in gesprek te gaan met bestuur en directie van Mezzo.

Programma

12.00 uur: Zaal open voor lunchbuffet

13.00 uur: Welkom en inleiding door Elisabeth van Oostrum, bestuursvoorzitter Mezzo

13.30 uur: Lezing prof. dr. Bas Haring: Alledaagse zaken op andere wijze belicht. Bas Haring is volksfilosoof, hoogleraar, presentator, auteur en onder andere bekend van het tv-programma Proefkonijnen. Op een frisse en toegankelijke manier probeert hij wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat 't begrijpbaar wordt voor jan en alleman. Hij wil graag kwartjes laten vallen. In deze lezing gaat hij dat doen vanuit het perspectief van de informele zorg.

14.30 uur: Interactieve deelsessies

Hieronder vindt u meer informatie over de deelsessies.

16.00 uur: Hapje en drankje

17.00 uur: Einde

Interactieve deelsessies

In drie interactieve deelsessies wordt het thema verder uitgediept. De deelsessies richten zich elk op een ledengroep van Mezzo. U bent echter vrij te kiezen aan welke deelsessie u wilt deelnemen. Via het aanmeldformulier meldt u zich aan voor de deelsessie van uw keuze.

1. Thema: geïntegreerde wijkteams

Doelgroep: medewerkers van organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg

In deze sessie kijken we naar de eerste ervaringen van organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligersorganisaties met wijkteams. Wat is hun rol en hoe geven zij vorm aan samenwerking binnen het wijkteam? Diverse betrokkenen uit het veld gaan met elkaar in debat. Discussieer mee!

2. Thema: van tegenspraak naar partnerschap

Doelgroep: belangenbehartigers

De manier waarop gemeenten burgers betrekken bij het beleid verandert, van georganiseerde inspraakorganen zoals Wmo-raden naar buurtbijeenkomsten waar burgers praktijkervaringen delen. Discussieer in het debat mee over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor belangenbehartiging.

3. Thema: Op eigen wijze zorgen

Doelgroep: mantelzorgers

Eigen regie en ondersteuning op maat is de basis van de nieuwe Wmo. Maar kunnen we straks echt zelf bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd? Theater De Lichte Kwelling speelt twee scenes: het keukentafelgesprek en het samenspel met een zorgprofessional. Door in te springen in de scene kunt u laten zien wat volgens u nodig is om op eigen wijze te kunnen zorgen.

Locatie

Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Kosterijland 8 te Bunnik.

Kosten

De Ledenbijeenkomst is gratis voor leden van Mezzo.

Aanmelding

Vanwege grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden.

Informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Inge Goedhart via 030 7606024.

Wij zien u graag op 22 april!