Lobby update Participatiewet en aanpassingen WWB

  • Gepubliceerd: 1 mei 2014

Begin juni buigt de Eerste Kamer zich over onder andere de Participatiewet en de aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand. Nadat de Tweede Kamer akkoord is gegaan. Ter voorbereiding vroeg Mezzo de Eerste Kamer aandacht voor de informele zorg, specifiek op de punten verplichte tegenprestatie en de kostendelersnorm.

Verplichte tegenprestatie Mezzo vindt dat vrijwilligerswerk een goed middel is voor maatschappelijke participatie dat echter niet automatisch tot arbeidsparticipatie leidt.

Tegenprestatie in de zin van iets terugdoen voor gemeenschapsgeld is geen verkeerd uitgangspunt. Maar verplicht vrijwilligerswerk laten verlenen in de zorg kan alleen wanneer er gezorgd wordt voor maatwerk en afstemming: er moet een match zijn.

Mezzo ziet dan ook niets in de weg van verplichten als het gaat om tegenprestatie. Verplichten wekt weerstand op.

Mezzo kiest voor een route van verleiden en verlichten. Aansluiten bij mogelijkheden, situatie, persoonlijke omstandigheden en talenten roept motivatie op en versterkt het zelfbeeld. Met goede begeleiding als voorwaarde ziet Mezzo reƫle kansen om op deze manier nieuwe vrijwilligers voor de informele zorg te bereiken.

KostendelersnormVoor verschillende wetten wil men een kostendelersnorm instellen, het gaat om de AOW, de WWB, ANW, IOAW en de IOAZ.

Een kostendelersnorm houdt in dat de huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkeringen worden gekort. Dit omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen.

In de praktijk treft dit mantelzorgers die gaan samenwonen met degene voor wie zij zorgen, of mantelzorgers die hun ouder(s) in huis nemen.

MantelzorgboeteIn het publieke debat heet de regel de 'mantelzorgboete'. Mezzo krijgt steeds meer bezorgde telefoontjes van families die aangeven dat zij uit angst voor een korting op het basispensioen hun plannen afblazen om een ouder in huis te nemen. Sommige ouders en kinderen die al samenwonen vrezen de kosten niet meer op te kunnen brengen. De maatregel wordt als onrechtvaardig ervaren, als een straf, een belemmering.

Zorgen voor elkaar mogelijk makenMezzo vindt het juist van belang om het mogelijk te maken dat mensen voor elkaar kunnen zorg, ook financieel. Bovengenoemde maatregel maakt dit juist moeilijker.