Maak vrijwilligerswerk mogelijk!

  • Gepubliceerd: 30 mei 2014

De laatste tijd komen er regelmatig signalen uit het hele land dat het UWV mensen met een WW-uitkering het verbiedt om vrijwilligerswerk te doen.

Voorbeelden

Vereniging NOV verzamelde in februari j.l. voorbeelden waaruit blijkt dat het niet altijd makkelijk is vrijwilligerswerk te doen als je een WW-uitkering hebt. Ook een aantal Mezzo lidorganisaties leverde hiervoor voorbeelden in de informele zorg aan.

Belemmeringen wegnemenVorige week overlegde Vereniging NOV met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het lijkt te gaan leiden tot een goede oplossing. In een vervolgoverleg met het ministerie van SZW zijn er oplossingsopties ter tafel gekomen waarvan Vereniging NOV denkt dat die veel van de huidige problemen zullen voorkomen. Voor de zomer zal de Tweede Kamer een brief ontvangen hierover. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen rondom deze brief kritisch volgen.