Mantelzorgboete: van uitstel naar afstel?!

  • Gepubliceerd: 19 juni 2015

De invoering van de kostendelersnorm in de AOW wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. Mezzo verwacht dat het plan helemaal van de baan gaat, want met deze maatregel maak je het mensen moeilijker voor elkaar te zorgen.

Zorgen voor elkaar mogelijk maken

Mezzo vindt het juist van belang om het mogelijk te maken dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, ook financieel. Zeker in een tijd waarin de overheid nadrukkelijk aan mensen vraagt om voor elkaar te zorgen, moet dit ook gefaciliteerd worden. De kostendelersnorm maakt dit juist moeilijker.

Onderzoek

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet af van de invoering van de kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) per 1 juli 2016.

Uit het onderzoek dat Klijnsma heeft laten doen, komt naar voren dat de kostendelersnorm in ieder geval voor een deel van de mantelzorgers en zorgvragers een negatieve invloed kan hebben op de keuze rond mantelzorg.

Helemaal van de baan

Met het uitstel van de kostendelersnorm (mantelzorgboete) wordt een stap in de goede richting gezet vindt Mezzo. De volgende stap is dat de kostendelersnorm helemaal van tafel gaat. Niet alleen in de AOW, maar ook in de WWB, ANW, IOAW en de IOAZ.

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm houdt in dat huishoudens waarin iemand of meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering(en) worden gekort. Dit omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen.

In de praktijk treft dit mantelzorgers die gaan wonen bij degene voor wie zij zorgen, of die hun ouder(s) in huis opnemen. De kostendelersnorm betekent dat daar waar nu nog een uitzondering gemaakt wordt voor familieleden, deze uitzondering niet langer gemaakt gaat worden. Wij bepleiten dan ook dat de kostendelersnorm helemaal van tafel moet.

Lobby Mezzo

Mezzo is tevreden met de toezegging van staatssecretaris Klijnsma dat zij overweegt om de onderlinge verbanden tussen mantelzorg, huishoudensvorming en inkomensvoorzieningen te laten onderzoeken door het SCP.

In gesprekken met de staatssecretaris gaf Mezzo steeds aan dat een onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op mantelzorg, breder zou moeten zijn dan het nu uitgevoerde onderzoek. Mezzo is dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van dit nieuwe onderzoek. En blijft bepleiten dat de staatssecretaris deze uitkomsten gebruikt, om alsnog afstel en afschaffing van de kostendelersnorm in alle wetten te overwegen.