Mantelzorger of vrijwilliger? Hoe ervaart u de ondersteuning van uw gemeente?

  • Gepubliceerd: 8 september 2015

Wat zijn uw ervaringen met het geven van mantelzorg of het doen van vrijwilligerswerk? Krijgt u daarbij zorg en ondersteuning van uw gemeente? Zoja, hoe ervaart u dat? Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? En laat het weten.

Graag horen we of u tevreden bent over:

  • Het geven mantelzorg en burenhulp of het doen van vrijwilligerswerk.
  • het contact over zorg en ondersteuning met de gemeente.
  • onafhankelijke cliëntondersteuning (als u een aanvraag doet voor zorg en ondersteuning bij uw gemeente heeft u recht op iemand die onafhankelijk meekijkt wat er nodig is, een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen om uw vraag duidelijk(er) te krijgen.
  • de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Door de vragenlijst in te vullen, kunnen gemeenten handvatten krijgen om de zorg en ondersteuning te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten.

Mezzo en acht andere cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar uw ervaringen met het geven van deze hulp!

Zo doet u mee
U kunt de vragenlijst invullen via www.zorgnaargemeenten.nl. Het duurt ongeveer 10 minuten. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).

Meedoen kan tot 5 oktober.

Wie kunnen meedoen?
De vragenlijst is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Een initiatief van negen organisaties
De negen betrokken cliëntenorganisaties zijn: Mezzo, ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Zij werken samen in het programma Aandacht voor iedereen dat wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.