Mantelzorgers na keukentafelgesprek meer belast

  • Gepubliceerd: 16 juni 2015

Gemeenten worstelen met het goed vormgeven van de keukentafelgesprekken. Dit blijkt uit de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’ van negen samenwerkende cliëntenorganisaties. Mezzo is een van de deelnemende organisaties.

Mantelzorgers en het keukentafelgesprek

Mensen die zich met een ondersteuningsvraag of voor herindicatie melden bij de gemeente, krijgen sinds begin dit jaar een zogenaamd keukentafelgesprek. Met de digitale raadpleging willen de organisaties achterhalen hoe deze gesprekken verlopen. 3000 mensen hebben in april meegedaan aan de digitale raadpleging.

Uit de raadpleging blijkt dat veel mantelzorgers (46%) het idee hebben dat de gemeente onvoldoende bekend is met hun situatie. 40% van de mantelzorgers voelt zich door het nieuwe aanbod meer belast dan voorheen.

Gebrek aan informatie

Uit de raadpleging blijkt verder dat mensen nog niet goed geïnformeerd zijn over de spelregels. Een derde weet niet waar ze zich moet melden voor het gesprek met de gemeente. En het overgrote deel van de mensen weet niet dat ze het recht hebben een persoonlijk plan in te dienen en dat ze een onafhankelijke cliëntondersteuner mogen meenemen naar het gesprek. Verder worden mensen door gemeenten vaak niet gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een pgb.

Gesprek thuis

Goed nieuws is dat het merendeel van de gesprekken echt face to face wordt gevoerd: bij mensen thuis (72%) of op een andere locatie (16%). De rest wordt telefonisch afgehandeld.

Overschrijding termijnen

Een derde van de mensen meldt dat ze langer dan de voorgeschreven zes weken moeten wachten op een gespreksverslag. En de helft van de mensen die een maatwerkvoorziening heeft aangevraagd, krijgt niet binnen de voorgeschreven twee weken een beslissing.

Aanbevelingen

Op basis van de raadpleging hebben de cliëntorganisaties een factsheet gestuurd naar gemeenten en plaatselijke belangenbehartigers. In de factsheet staan aanbevelingen voor het keukentafelgesprek. Lees de factsheet met aanbevelingen

Aandacht voor iedereen

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. AVI is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties CSO, patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Aan de digitale raadpleging in april hebben ruim 3000 mensen meegedaan. Ze is niet representatief maar geeft wel een goed beeld van de eerste ervaringen van mensen in het land.

Vragen?

Heeft u vragen over het keukentafelgesprek? Stel ze aan de Nationale Mantelzorglijn van Mezzo of in de online community.