Mantelzorglijn is er ook voor Steunpunten Mantelzorg

  • Gepubliceerd: 30 mei 2014

De Mezzo Mantelzorglijn ondersteunt individuele mantelzorgers en hulpvragers met informatie, advies en een luisterend oor bij dreigende overbelasting van mantelzorgers. Maar wist u dat ook Steunpunten Mantelzorg en andere organisaties voor vrijwilligers in de zorg de Mantelzorglijn weten te vinden?

In 2013 was ongeveer een kwart van alle binnenkomende vragen afkomstig van (lid)organisaties en beroepskrachten (bron; Jaarverslag Mantelzorglijn 2013).

Beroepskrachten en (lid)organisaties stelden uiteenlopende vragen, met onderwerpen als:

  • de combinatie werk en mantelzorg;
  • vrijstelling vanwege mantelzorg van de sollicitatieplicht bij een uitkering;
  • vergoedingen en het mantelzorgcompliment;
  • plaatsing van mantelzorgwoningen;
  • mogelijkheden voor bezwaar en beroep bij een indicatiebesluit;
  • de waardering van mantelzorgers na 2015 en de visie van Mezzo hierop.

De Mantelzorglijn krijgt daarnaast regelmatig mantelzorgers aan de lijn die op zoek zijn naar meer ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan lotgenotencontact, maar ook hulp bij het invullen van formulieren. De Mantelzorglijn wijst deze mantelzorgers dan ook regelmatig door naar een plaatselijk Steunpunt Mantelzorg of een lidorganisaties voor vrijwilligers in de zorg. Mezzo en haar lidorgansiaties vormen een sterk team in de ondersteuning van mantelzorgers, ook in 2014!

De Mantelzorglijn van Mezzo is bereikbaar via telefoonnummer: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m).