Mantelzorgwoning bouwen zonder vergunning

  • Gepubliceerd: 26 september 2014

Vanaf 1 november 2014 kunt u vergunningsvrij een mantelzorgwoning bouwen of aanbouwen op uw eigen erf. Mits aan enkele voorwaarden over grootte en kwaliteit wordt voldaan.

Landelijke regel

Deze nieuwe regels staan boven gemeentelijke bestemmingsplannen waardoor landelijke eenduidigheid ontstaat.

Versoepeling

Mezzo is erg blij met deze nieuwe regelgeving en moedigt verdere versoepeling aan. Op dit moment signaleert Mezzo veel onduidelijkheid over de regels bij zowel mantelzorgers als gemeenten. Mezzo wil gemeenten aanmoedigen de landelijke richtlijnen te volgen en niet in de regelreflex te schieten. Maak het als gemeente ook mogelijk om op toekomstige mantelzorg in te spelen.

Een helder overzicht van de regels vanuit Mezzo volgt.

Lees meer over de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen