Mensen willen elkaar helpen maar verwachten ook steun van de gemeente

  • Gepubliceerd: 5 november 2015

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar? van oktober 2015.

Een ruime meerderheid van de mensen die burenhulp, mantelzorg of vrijwilligerswerk verrichten, beleeft daar voldoening en plezier aan. Wel geeft zestig procent van de mantelzorgers en vrijwilligers aan dat er onvoldoende mensen zijn om hun taken mee te delen. En bijna veertig procent van de mantelzorgers ervaart gezondheidsklachten door het mantelzorgen. Verder zegt een derde van de mantelzorgers dat de afstemming met de professionele hulp niet naar wens verloopt.

Aanbevelingen

De cliëntenorganisaties hebben op basis van de resultaten van deze raadpleging een factsheet op gesteld met aanbevelingen voor gemeenten. Daarin pleiten de cliëntenorganisaties bijvoorbeeld voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg en voor het verbeteren van informatievoorziening. De factsheet kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het gesprek met de gemeente

Verder zijn mensen ook bevraagd over hun ervaringen met de gemeente. Het gesprek met de gemeente over ondersteuning verloopt volgens veel deelnemers nog niet naar wens. Gemeenten leggen bij het bieden van ondersteuning meer dan voorheen de nadruk op het inschakelen van mantelzorgers en het eigen netwerk.

Van de 1600 respondenten die het afgelopen jaar een gesprek hebben gehad, is 36% ontevreden over de deskundigheid van degenen die namens de gemeente het gesprek voert. 41% is van mening dat de uitkomst uitgaat van onrealistische (extra) ondersteuning vanuit het eigen netwerk. 57% wist niet dat er gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder vinden veel deelnemers ook dat de informatievoorziening over procedures en eigen betalingen onvoldoende is geweest.

Onderzoeksinformatie

Aan de raadpleging hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ongeveer de helft heeft in het afgelopen jaar aan burenhulp gedaan of vrijwilligerswerk verricht. Ruim veertig procent is mantelzorger.

Deelnemende organisaties

De raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LP GGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG, patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Zie ook www.aandachtvooriedereen.nl

Download