Mezzo adviseert over modelverordening Wmo

  • Gepubliceerd: 2 juni 2014

Mantelzorg is altijd vrijwillig. Bepaal in een gesprek welke zorg de mantelzorger kan geven. Kijk zorgvuldig naar de belastbaarheid van de mantelzorger. En regel de waardering en erkenning van de mantelzorger.

Dit is in het kort het advies van Mezzo voor de concept modelverordening Wmo, die de VNG op 15 mei publiceerde.

De lokale participatiesamenleving slaagt, wanneer mensen op eigen wijze kunnen zorgen voor een ander. Gemeenten kunnen dit mogelijk maken door te investeren in mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Ook in de nieuwe Wmo-verordening.

Nu vraagt de VNG een grote inzet van mantelzorgers. Mantelzorg is volgens de VNG 'in principe' vrijwillig en mantelzorgers kunnen meer en intensiever gaan zorgen. Dat staat in geen verhouding tot de beperkte voorstellen die de VNG doet voor de waardering van mantelzorgers.

Mezzo pleit daarom voor vergaande afstemming van de lokale WMO verordening op de behoeften en wensen van mantelzorgers.

Mezzo stelde over de volgende onderwerpen in de concept Modelverordening een uitgebreid advies voor gemeenten en voor lokale belangenbehartigers op:

  • De reikwijdte van mantelzorg
  • Waardering van mantelzorgers
  • Samenspel formele en informele zorg
  • Regels voor PGB